محصولات محافظتی پزشکی , تجهیزات بهداشت محیط , تجهیزات بهداشت حرفه ای , لوازم ایمنی آزمایشگاه , سیفتی باکس انواع , سیفتی باکس بیمارستانی|وسایل ایمنی پزشکی , محصولات محافظتی پزشکی , تجهیزات بهداشت محیط , تجهیزات بهداشت حرفه ای , لوازم ایمنی آزمایشگاه , سیفتی باکس انواع , سیفتی باکس بیمارستانی , سیفتی باکس بهداشت , سیفتی باکس پزشکی , سیفتی باکس پرستاری , قیمت سیفتی باکس تجهیزات پزشکی , پخش سیفتی باکس , سایز سیفتی باکس , نمایندگی سیفتی باکس

محصولات محافظتی پزشکی , تجهیزات بهداشت محیط , تجهیزات بهداشت حرفه ای , لوازم ایمنی آزمایشگاه , سیفتی باکس انواع , سیفتی باکس بیمارستانی|وسایل ایمنی پزشکی , محصولات محافظتی پزشکی , تجهیزات بهداشت محیط , تجهیزات بهداشت حرفه ای , لوازم ایمنی آزمایشگاه , سیفتی باکس انواع , سیفتی باکس بیمارستانی , سیفتی باکس بهداشت , سیفتی باکس پزشکی , سیفتی باکس پرستاری , قیمت سیفتی باکس تجهیزات پزشکی , پخش سیفتی باکس , سایز سیفتی باکس , نمایندگی سیفتی باکس

اخبار و مقالات


برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed