میکروتیوب اورنج خرید , قیمت میکروتیوب اورنج , میکروتیوب استریل برند اورنج , خرید اینترنتی میکروتیوب اورنج , خرید میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب های استریل اورنج , فروش اینترنتی میکروتیوب اورنج , میکروتیوب اورنج سایز 1.5 , میکروتیوب اورنج حجم 1.5 , میکروتیوب 1.5 استریل اورنج , میکروتیوب استریل 1.5 میلی لیتری , خرید میکروتیوب استریل 1.5 , میکروتیوب 1.5 قیمت , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب سایز 1.5 میلی لیتر , میکروتیوب 1.5 میلی لیتری استریل , میکروتیوب استریل سایز 1.5 , خرید میکروتیوب استریل , میکروتیوب اپندورف استریل , میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , خرید میکروتیوب اختصاصی پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , سایزهای میکروتیوب استریل , میکروتیوب PCR دیجی کالا , خرید اینترنتی میکروتیوب استریل , میکروتیوب استریل خرید آنلاین , خرید میکروتیوب pcr , قیمت میکروتیوب مناسب pcr , فروش میکروتیوب های PCR , فروش عمده انواع میکروتیوب استریل , سفارش اینترنتی میکروتیوب PCR , تصاویر میکروتیوب استریل , نماینده مجاز فروش میکروتیوب , کاربرد میکروتیوب استریل و نوکلئازفری , خرید میکروتیوب نوکلئازفری , میکروتیوب نوکلئازفری PCR , خرید میکروتیوب rnase-free , میکروتیوب های dnase free , میکروتیوب مناسب real time pcr , میکروتیوب شیراز , فروش میکروتیوب تهران , میکروتیوب پی سی آر شیراز , میکروتیوب استریل تهران , میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب استریل گیلان , خرید میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب اورنج تهران , میکروتیوب 1.5 استریل شیراز , میکروتیوب سایز 1.5 تهران|میکروتیوب اورنج خرید , قیمت میکروتیوب اورنج , میکروتیوب استریل برند اورنج , خرید اینترنتی میکروتیوب اورنج , خرید میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب های استریل اورنج , فروش اینترنتی میکروتیوب اورنج , میکروتیوب اورنج سایز 1.5 , میکروتیوب اورنج حجم 1.5 , میکروتیوب 1.5 استریل اورنج , میکروتیوب استریل 1.5 میلی لیتری , خرید میکروتیوب استریل 1.5 , میکروتیوب 1.5 قیمت , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب سایز 1.5 میلی لیتر , میکروتیوب 1.5 میلی لیتری استریل , میکروتیوب استریل سایز 1.5 , خرید میکروتیوب استریل , میکروتیوب اپندورف استریل , میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , خرید میکروتیوب اختصاصی پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , سایزهای میکروتیوب استریل , میکروتیوب PCR دیجی کالا , خرید اینترنتی میکروتیوب استریل , میکروتیوب استریل خرید آنلاین , خرید میکروتیوب pcr , قیمت میکروتیوب مناسب pcr , فروش میکروتیوب های PCR , فروش عمده انواع میکروتیوب استریل , سفارش اینترنتی میکروتیوب PCR , تصاویر میکروتیوب استریل , نماینده مجاز فروش میکروتیوب , کاربرد میکروتیوب استریل و نوکلئازفری , خرید میکروتیوب نوکلئازفری , میکروتیوب نوکلئازفری PCR , خرید میکروتیوب rnase-free , میکروتیوب های dnase free , میکروتیوب مناسب real time pcr , میکروتیوب شیراز , فروش میکروتیوب تهران , میکروتیوب پی سی آر شیراز , میکروتیوب استریل تهران , میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب استریل گیلان , خرید میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب اورنج تهران , میکروتیوب 1.5 استریل شیراز , میکروتیوب سایز 1.5 تهران

میکروتیوب اورنج خرید , قیمت میکروتیوب اورنج , میکروتیوب استریل برند اورنج , خرید اینترنتی میکروتیوب اورنج , خرید میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب های استریل اورنج , فروش اینترنتی میکروتیوب اورنج , میکروتیوب اورنج سایز 1.5 , میکروتیوب اورنج حجم 1.5 , میکروتیوب 1.5 استریل اورنج , میکروتیوب استریل 1.5 میلی لیتری , خرید میکروتیوب استریل 1.5 , میکروتیوب 1.5 قیمت , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب سایز 1.5 میلی لیتر , میکروتیوب 1.5 میلی لیتری استریل , میکروتیوب استریل سایز 1.5 , خرید میکروتیوب استریل , میکروتیوب اپندورف استریل , میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , خرید میکروتیوب اختصاصی پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , سایزهای میکروتیوب استریل , میکروتیوب PCR دیجی کالا , خرید اینترنتی میکروتیوب استریل , میکروتیوب استریل خرید آنلاین , خرید میکروتیوب pcr , قیمت میکروتیوب مناسب pcr , فروش میکروتیوب های PCR , فروش عمده انواع میکروتیوب استریل , سفارش اینترنتی میکروتیوب PCR , تصاویر میکروتیوب استریل , نماینده مجاز فروش میکروتیوب , کاربرد میکروتیوب استریل و نوکلئازفری , خرید میکروتیوب نوکلئازفری , میکروتیوب نوکلئازفری PCR , خرید میکروتیوب rnase-free , میکروتیوب های dnase free , میکروتیوب مناسب real time pcr , میکروتیوب شیراز , فروش میکروتیوب تهران , میکروتیوب پی سی آر شیراز , میکروتیوب استریل تهران , میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب استریل گیلان , خرید میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب اورنج تهران , میکروتیوب 1.5 استریل شیراز , میکروتیوب سایز 1.5 تهران|میکروتیوب اورنج خرید , قیمت میکروتیوب اورنج , میکروتیوب استریل برند اورنج , خرید اینترنتی میکروتیوب اورنج , خرید میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب orange , قیمت میکروتیوب های استریل اورنج , فروش اینترنتی میکروتیوب اورنج , میکروتیوب اورنج سایز 1.5 , میکروتیوب اورنج حجم 1.5 , میکروتیوب 1.5 استریل اورنج , میکروتیوب استریل 1.5 میلی لیتری , خرید میکروتیوب استریل 1.5 , میکروتیوب 1.5 قیمت , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب سایز 1.5 میلی لیتر , میکروتیوب 1.5 میلی لیتری استریل , میکروتیوب استریل سایز 1.5 , خرید میکروتیوب استریل , میکروتیوب اپندورف استریل , میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , خرید میکروتیوب اختصاصی پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , سایزهای میکروتیوب استریل , میکروتیوب PCR دیجی کالا , خرید اینترنتی میکروتیوب استریل , میکروتیوب استریل خرید آنلاین , خرید میکروتیوب pcr , قیمت میکروتیوب مناسب pcr , فروش میکروتیوب های PCR , فروش عمده انواع میکروتیوب استریل , سفارش اینترنتی میکروتیوب PCR , تصاویر میکروتیوب استریل , نماینده مجاز فروش میکروتیوب , کاربرد میکروتیوب استریل و نوکلئازفری , خرید میکروتیوب نوکلئازفری , میکروتیوب نوکلئازفری PCR , خرید میکروتیوب rnase-free , میکروتیوب های dnase free , میکروتیوب مناسب real time pcr , میکروتیوب شیراز , فروش میکروتیوب تهران , میکروتیوب پی سی آر شیراز , میکروتیوب استریل تهران , میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب استریل گیلان , خرید میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب اورنج تهران , میکروتیوب 1.5 استریل شیراز , میکروتیوب سایز 1.5 تهران

biotermed
محصولات آزمایشگاه سلولی مولکولی میکروتیوب و کرایوویال میکروتیوب 1.5 میلی لیتر استریل اورنج

میکروتیوب 1.5 میلی لیتر استریل اورنج

Orange Sterile Microtube 1.5 ml

کد کالا : BT113013
وضعیت : تمام شد
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریلیتی : استریل و non-pyrogenic/ عاری از آنزیم های نوکلئاز (DNase- & RNase-free)
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : هر بسته، شامل 500 عدد میکروتیوب استریل سایز 1.5
  • - جنس : پلیمر پلی پروپیلن گرید پزشکی (Medical-grade P.P) با بهترین کیفیت
  • - وضعیت بسته بندی : پلاستیکی زیپ دار
  • - ویژگی های اختصاصی : میکروتیوب استریل با حجم کاری 1.5 میلی لیتر/ کاملا مناسب استفاده در تست های PCR و Real Time PCR/ عاری از آنزیم های نوکلئاز، هر نوع DNA انسانی و میکروارگانیسم و نیز عوامل pyrogen/ بدنه کاملا شفاف با درب بدون نشتی و دارای قابلیت آسان باز شوندگی/ تهیه شده از پلی پروپیلن بسیار مرغوب/ بسیار مقاوم و دارای قابلیت تحمل دورهای بالای سانتریفیوژ/ دارای خواص اپتیکی ایده آل/ دمای مناسب نگهداری تا 35 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور آفتاب
  • - تولید کننده : شرکت Orange Scientific/ کشور بلژیک
  • - تاریخ انقضا : حداقل 3 سال
  • - کاربرد : آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی، آسیب شناسی، تشخیص طبی، هورمون شناسی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی (مراکز آموزشی، تشخیصی و تحقیقاتی)
استریلیتی:
استریل و non-pyrogenic/ عاری از آنزیم های نوکلئاز (DNase- & RNase-free)
سطح مقطع/ حجم/ اندازه :
هر بسته، شامل 500 عدد میکروتیوب استریل سایز 1.5
جنس:
پلیمر پلی پروپیلن گرید پزشکی (Medical-grade P.P) با بهترین کیفیت
وضعیت بسته بندی:
پلاستیکی زیپ دار
ویژگی های اختصاصی:
میکروتیوب استریل با حجم کاری 1.5 میلی لیتر/ کاملا مناسب استفاده در تست های PCR و Real Time PCR/ عاری از آنزیم های نوکلئاز، هر نوع DNA انسانی و میکروارگانیسم و نیز عوامل pyrogen/ بدنه کاملا شفاف با درب بدون نشتی و دارای قابلیت آسان باز شوندگی/ تهیه شده از پلی پروپیلن بسیار مرغوب/ بسیار مقاوم و دارای قابلیت تحمل دورهای بالای سانتریفیوژ/ دارای خواص اپتیکی ایده آل/ دمای مناسب نگهداری تا 35 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور آفتاب
تولید کننده:
شرکت Orange Scientific/ کشور بلژیک
تاریخ انقضا:
حداقل 3 سال
کاربرد:
آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی، آسیب شناسی، تشخیص طبی، هورمون شناسی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی (مراکز آموزشی، تشخیصی و تحقیقاتی)

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed