میکروتیوب بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس , میکروتیوب استریل بیوپلاس خرید , خرید میکروتیوب استریل بایو پلاس , خرید میکروتیوب استریل , قیمت میکروتیوب استریل بیوپلاس , میکروتیوب استریل Bioplus , خرید میکروتیوب , Bioplus میکروتیوب 1.5 خرید , خرید میکروتیوب 1.5 استریل , میکروتیوب 1.5 استریل قیمت , میکروتیوب 1.5 بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس 1.5 , میکروتیوب سایز 1.5 استریل , میکروتیوب استریل 1.5 , خرید میکروتیوب استریل سایز 1.5 , قیمت میکروتیوب 1.5 , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب 1.5 میلی لیتری , میکروتیوب 1.5 برای PCR , میکروتیوب 1.5 نوکلئازفری , میکروتیوب استریل خرید اینترنتی , خرید میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , میکروتیوب مناسب پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , انواع میکروتیوب های استریل , میکروتیوب استریل در دیجی کالا , خرید آنلاین میکروتیوب استریل , خرید میکروتیوب استریل pcr , میکروتیوب های pcr , فروش عمده انواع میکروتیوب , سفارش اینترنتی میکروتیوب استریل , کاربرد میکروتیوب استریل , میکروتیوب نوکلئازفری , قیمت میکروتیوب های نوکلئازفری , خرید اینترنتی میکروتیوب rnase free , میکروتیوب اختصاصی real time pcr , فروش میکروتیوب در شیراز , فروش میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب های استریل شیراز , خرید انواع میکروتیوب تهران , میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب PCR اهواز , میکروتیوب استریل رشت , میکروتیوب استریل کرج , خرید میکروتیوب نوکلئازفری تهران , خرید میکروتیوب 1.5 شیراز , میکروتیوب 1.5 استریل تهران , میکروتیوب بایو پلاس شیراز , میکروتیوب بیوپلاس تهران|میکروتیوب بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس , میکروتیوب استریل بیوپلاس خرید , خرید میکروتیوب استریل بایو پلاس , خرید میکروتیوب استریل , قیمت میکروتیوب استریل بیوپلاس , میکروتیوب استریل Bioplus , خرید میکروتیوب , Bioplus میکروتیوب 1.5 خرید , خرید میکروتیوب 1.5 استریل , میکروتیوب 1.5 استریل قیمت , میکروتیوب 1.5 بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس 1.5 , میکروتیوب سایز 1.5 استریل , میکروتیوب استریل 1.5 , خرید میکروتیوب استریل سایز 1.5 , قیمت میکروتیوب 1.5 , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب 1.5 میلی لیتری , میکروتیوب 1.5 برای PCR , میکروتیوب 1.5 نوکلئازفری , میکروتیوب استریل خرید اینترنتی , خرید میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , میکروتیوب مناسب پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , انواع میکروتیوب های استریل , میکروتیوب استریل در دیجی کالا , خرید آنلاین میکروتیوب استریل , خرید میکروتیوب استریل pcr , میکروتیوب های pcr , فروش عمده انواع میکروتیوب , سفارش اینترنتی میکروتیوب استریل , کاربرد میکروتیوب استریل , میکروتیوب نوکلئازفری , قیمت میکروتیوب های نوکلئازفری , خرید اینترنتی میکروتیوب rnase free , میکروتیوب اختصاصی real time pcr , فروش میکروتیوب در شیراز , فروش میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب های استریل شیراز , خرید انواع میکروتیوب تهران , میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب PCR اهواز , میکروتیوب استریل رشت , میکروتیوب استریل کرج , خرید میکروتیوب نوکلئازفری تهران , خرید میکروتیوب 1.5 شیراز , میکروتیوب 1.5 استریل تهران , میکروتیوب بایو پلاس شیراز , میکروتیوب بیوپلاس تهران

میکروتیوب بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس , میکروتیوب استریل بیوپلاس خرید , خرید میکروتیوب استریل بایو پلاس , خرید میکروتیوب استریل , قیمت میکروتیوب استریل بیوپلاس , میکروتیوب استریل Bioplus , خرید میکروتیوب , Bioplus میکروتیوب 1.5 خرید , خرید میکروتیوب 1.5 استریل , میکروتیوب 1.5 استریل قیمت , میکروتیوب 1.5 بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس 1.5 , میکروتیوب سایز 1.5 استریل , میکروتیوب استریل 1.5 , خرید میکروتیوب استریل سایز 1.5 , قیمت میکروتیوب 1.5 , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب 1.5 میلی لیتری , میکروتیوب 1.5 برای PCR , میکروتیوب 1.5 نوکلئازفری , میکروتیوب استریل خرید اینترنتی , خرید میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , میکروتیوب مناسب پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , انواع میکروتیوب های استریل , میکروتیوب استریل در دیجی کالا , خرید آنلاین میکروتیوب استریل , خرید میکروتیوب استریل pcr , میکروتیوب های pcr , فروش عمده انواع میکروتیوب , سفارش اینترنتی میکروتیوب استریل , کاربرد میکروتیوب استریل , میکروتیوب نوکلئازفری , قیمت میکروتیوب های نوکلئازفری , خرید اینترنتی میکروتیوب rnase free , میکروتیوب اختصاصی real time pcr , فروش میکروتیوب در شیراز , فروش میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب های استریل شیراز , خرید انواع میکروتیوب تهران , میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب PCR اهواز , میکروتیوب استریل رشت , میکروتیوب استریل کرج , خرید میکروتیوب نوکلئازفری تهران , خرید میکروتیوب 1.5 شیراز , میکروتیوب 1.5 استریل تهران , میکروتیوب بایو پلاس شیراز , میکروتیوب بیوپلاس تهران|میکروتیوب بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس , میکروتیوب استریل بیوپلاس خرید , خرید میکروتیوب استریل بایو پلاس , خرید میکروتیوب استریل , قیمت میکروتیوب استریل بیوپلاس , میکروتیوب استریل Bioplus , خرید میکروتیوب , Bioplus میکروتیوب 1.5 خرید , خرید میکروتیوب 1.5 استریل , میکروتیوب 1.5 استریل قیمت , میکروتیوب 1.5 بیوپلاس , میکروتیوب بایو پلاس 1.5 , میکروتیوب سایز 1.5 استریل , میکروتیوب استریل 1.5 , خرید میکروتیوب استریل سایز 1.5 , قیمت میکروتیوب 1.5 , میکروتیوب 1.5 سی سی , قیمت میکروتیوب 1.5 میلی لیتری , میکروتیوب 1.5 برای PCR , میکروتیوب 1.5 نوکلئازفری , میکروتیوب استریل خرید اینترنتی , خرید میکروتیوب استریل سانتریفیوژ , میکروتیوب مناسب پی سی آر , بهترین میکروتیوب ازمایشگاهی , انواع میکروتیوب های استریل , میکروتیوب استریل در دیجی کالا , خرید آنلاین میکروتیوب استریل , خرید میکروتیوب استریل pcr , میکروتیوب های pcr , فروش عمده انواع میکروتیوب , سفارش اینترنتی میکروتیوب استریل , کاربرد میکروتیوب استریل , میکروتیوب نوکلئازفری , قیمت میکروتیوب های نوکلئازفری , خرید اینترنتی میکروتیوب rnase free , میکروتیوب اختصاصی real time pcr , فروش میکروتیوب در شیراز , فروش میکروتیوب استریل در تهران , میکروتیوب های استریل شیراز , خرید انواع میکروتیوب تهران , میکروتیوب اصفهان , میکروتیوب PCR اهواز , میکروتیوب استریل رشت , میکروتیوب استریل کرج , خرید میکروتیوب نوکلئازفری تهران , خرید میکروتیوب 1.5 شیراز , میکروتیوب 1.5 استریل تهران , میکروتیوب بایو پلاس شیراز , میکروتیوب بیوپلاس تهران

biotermed
محصولات آزمایشگاه سلولی مولکولی میکروتیوب و کرایوویال میکروتیوب 1.5 استریل بایو پلاس

میکروتیوب 1.5 استریل بایو پلاس

BioPlus Sterile Microtube

کد کالا : BT113012
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریلیتی : استریل/ نوکلئازفری (DNase- & RNase-free)/ non-pyrogenic
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : مر بسته حاوی 500 عدد میکروتیوب استریل سایز 1.5 میلی لیتر
  • - جنس : پلیمر پلی پروپیلن درجه یک گرید پزشکی (Medical-grade P.P)
  • - وضعیت بسته بندی : پلاستیکی زیپ دار
  • - ویژگی های اختصاصی : میکروتیوب استریل سایز 1.5/ مناسب انجام کلیه ی آزمون های PCR و Real-time PCR/ کاملا فاقد آنزیم های نوکلئاز، DNA انسانی و میکروارگانیسم و نیز عاری از عوامل pyrogen/ کاملا شفاف و دارای درب آسان باز شو، بدون کوچکترین نشتی/ تهیه شده از پلیمر پلی پروپیلن با بالاترین کیفیت/ مدل اپندورف (Eppendorph Test Tube)/ دارای قابلیت تحمل دورهای بسیار بالای سانتریفیوژ/ دمای مناسب نگهداری تا 35 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور آفتاب
  • - تولید کننده : شرکت Bharat Enterprises (BIO PLUS)/ کشور هند
  • - تاریخ انقضا : حداقل 3 سال
  • - کاربرد : تمامی آزمایشگاه های ژنتیک، پاتولوژی، تشخیص طبی، هورمون شناسی، پزشکی قانونی و بیوتکنولوژی (مراکز آموزشی، تشخیصی و تحقیقاتی)
استریلیتی:
استریل/ نوکلئازفری (DNase- & RNase-free)/ non-pyrogenic
سطح مقطع/ حجم/ اندازه :
مر بسته حاوی 500 عدد میکروتیوب استریل سایز 1.5 میلی لیتر
جنس:
پلیمر پلی پروپیلن درجه یک گرید پزشکی (Medical-grade P.P)
وضعیت بسته بندی:
پلاستیکی زیپ دار
ویژگی های اختصاصی:
میکروتیوب استریل سایز 1.5/ مناسب انجام کلیه ی آزمون های PCR و Real-time PCR/ کاملا فاقد آنزیم های نوکلئاز، DNA انسانی و میکروارگانیسم و نیز عاری از عوامل pyrogen/ کاملا شفاف و دارای درب آسان باز شو، بدون کوچکترین نشتی/ تهیه شده از پلیمر پلی پروپیلن با بالاترین کیفیت/ مدل اپندورف (Eppendorph Test Tube)/ دارای قابلیت تحمل دورهای بسیار بالای سانتریفیوژ/ دمای مناسب نگهداری تا 35 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور آفتاب
تولید کننده:
شرکت Bharat Enterprises (BIO PLUS)/ کشور هند
تاریخ انقضا:
حداقل 3 سال
کاربرد:
تمامی آزمایشگاه های ژنتیک، پاتولوژی، تشخیص طبی، هورمون شناسی، پزشکی قانونی و بیوتکنولوژی (مراکز آموزشی، تشخیصی و تحقیقاتی)

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed