ژل سونوگرافی , قیمت ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل پلی ژل 5 لیتری , فروش آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل اولتراسوند 5 لیتری , خرید آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل سونوگرافی اولتراسونیک , ژل سونوگرافی ایرانی , ژل سونوگرافی لوبریکانت , ژل سونوگرافی ارزان , ژل اولتراسونیک پلی ژل , فروش ژل اولتراسوند , ژل اولتراسوند خرید , ژل اولتراسونیک فروش , خرید ژل اولتراسونیک , سفارش ژل سونوگرافی , فروش ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی شیراز , کاربرد ژل در سونوگرافی , ژل سونوگرافی دیجی کالا , اسم ژل مخصوص سونوگرافی , قیمت ژل لوبریکانت سونوگرافی , ژل سونوگرافی در پزشکی , پلی ژل ژل سونوگرافی , ژل التراسونیک , خرید عمده ژل سونوگرافی , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی , ژل اولتراسوند قیمت , کاربرد ژل اولتراسوند , مصرف ژل سونوگرافی , ژل روان کننده سونوگرافی , ژل سونوگرافی نی نی سایت , ژل سونوگرافی کلینیک , ژل اولتراسونیک چیست , ژل دستگاه سونوگرافی , موارد استفاده از ژل سونوگرافی , بهترین ژل سونوگرافی , ژل پروب سونوگرافی , ژل سونوگرافی ترب , ژل سونوگرافی پالیز طب , ترکیبات ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی اهواز , قیمت ژل سونوگرافی در اصفهان , کارخانه ژل سونوگرافی , عکس ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی , ظرف ژل سونوگرافی , تولیدکنندگان ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی در مشهد , ژل سونوگرافی برای پوست , تولیدی ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی برای چیست , ژل سونوگرافی واژینال , ژل سونوگرافی در تهران , ژل سونوگرافی کرج , خرید ژل سونوگرافی با بهترین قیمت , تفاوت ژل لوبریکانت و ژل سونوگرافی , تجهیزات پزشکی ژل سونوگرافی|ژل سونوگرافی , قیمت ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل پلی ژل 5 لیتری , فروش آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل اولتراسوند 5 لیتری , خرید آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل سونوگرافی اولتراسونیک , ژل سونوگرافی ایرانی , ژل سونوگرافی لوبریکانت , ژل سونوگرافی ارزان , ژل اولتراسونیک پلی ژل , فروش ژل اولتراسوند , ژل اولتراسوند خرید , ژل اولتراسونیک فروش , خرید ژل اولتراسونیک , سفارش ژل سونوگرافی , فروش ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی شیراز , کاربرد ژل در سونوگرافی , ژل سونوگرافی دیجی کالا , اسم ژل مخصوص سونوگرافی , قیمت ژل لوبریکانت سونوگرافی , ژل سونوگرافی در پزشکی , پلی ژل ژل سونوگرافی , ژل التراسونیک , خرید عمده ژل سونوگرافی , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی , ژل اولتراسوند قیمت , کاربرد ژل اولتراسوند , مصرف ژل سونوگرافی , ژل روان کننده سونوگرافی , ژل سونوگرافی نی نی سایت , ژل سونوگرافی کلینیک , ژل اولتراسونیک چیست , ژل دستگاه سونوگرافی , موارد استفاده از ژل سونوگرافی , بهترین ژل سونوگرافی , ژل پروب سونوگرافی , ژل سونوگرافی ترب , ژل سونوگرافی پالیز طب , ترکیبات ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی اهواز , قیمت ژل سونوگرافی در اصفهان , کارخانه ژل سونوگرافی , عکس ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی , ظرف ژل سونوگرافی , تولیدکنندگان ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی در مشهد , ژل سونوگرافی برای پوست , تولیدی ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی برای چیست , ژل سونوگرافی واژینال , ژل سونوگرافی در تهران , ژل سونوگرافی کرج , خرید ژل سونوگرافی با بهترین قیمت , تفاوت ژل لوبریکانت و ژل سونوگرافی , تجهیزات پزشکی ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی , قیمت ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل پلی ژل 5 لیتری , فروش آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل اولتراسوند 5 لیتری , خرید آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل سونوگرافی اولتراسونیک , ژل سونوگرافی ایرانی , ژل سونوگرافی لوبریکانت , ژل سونوگرافی ارزان , ژل اولتراسونیک پلی ژل , فروش ژل اولتراسوند , ژل اولتراسوند خرید , ژل اولتراسونیک فروش , خرید ژل اولتراسونیک , سفارش ژل سونوگرافی , فروش ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی شیراز , کاربرد ژل در سونوگرافی , ژل سونوگرافی دیجی کالا , اسم ژل مخصوص سونوگرافی , قیمت ژل لوبریکانت سونوگرافی , ژل سونوگرافی در پزشکی , پلی ژل ژل سونوگرافی , ژل التراسونیک , خرید عمده ژل سونوگرافی , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی , ژل اولتراسوند قیمت , کاربرد ژل اولتراسوند , مصرف ژل سونوگرافی , ژل روان کننده سونوگرافی , ژل سونوگرافی نی نی سایت , ژل سونوگرافی کلینیک , ژل اولتراسونیک چیست , ژل دستگاه سونوگرافی , موارد استفاده از ژل سونوگرافی , بهترین ژل سونوگرافی , ژل پروب سونوگرافی , ژل سونوگرافی ترب , ژل سونوگرافی پالیز طب , ترکیبات ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی اهواز , قیمت ژل سونوگرافی در اصفهان , کارخانه ژل سونوگرافی , عکس ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی , ظرف ژل سونوگرافی , تولیدکنندگان ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی در مشهد , ژل سونوگرافی برای پوست , تولیدی ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی برای چیست , ژل سونوگرافی واژینال , ژل سونوگرافی در تهران , ژل سونوگرافی کرج , خرید ژل سونوگرافی با بهترین قیمت , تفاوت ژل لوبریکانت و ژل سونوگرافی , تجهیزات پزشکی ژل سونوگرافی|ژل سونوگرافی , قیمت ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل پلی ژل 5 لیتری , فروش آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل اولتراسوند 5 لیتری , خرید آنلاین ژل سونوگرافی 5 لیتری , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی پنج لیتری , ژل سونوگرافی اولتراسونیک , ژل سونوگرافی ایرانی , ژل سونوگرافی لوبریکانت , ژل سونوگرافی ارزان , ژل اولتراسونیک پلی ژل , فروش ژل اولتراسوند , ژل اولتراسوند خرید , ژل اولتراسونیک فروش , خرید ژل اولتراسونیک , سفارش ژل سونوگرافی , فروش ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی شیراز , کاربرد ژل در سونوگرافی , ژل سونوگرافی دیجی کالا , اسم ژل مخصوص سونوگرافی , قیمت ژل لوبریکانت سونوگرافی , ژل سونوگرافی در پزشکی , پلی ژل ژل سونوگرافی , ژل التراسونیک , خرید عمده ژل سونوگرافی , خرید اینترنتی ژل سونوگرافی , ژل اولتراسوند قیمت , کاربرد ژل اولتراسوند , مصرف ژل سونوگرافی , ژل روان کننده سونوگرافی , ژل سونوگرافی نی نی سایت , ژل سونوگرافی کلینیک , ژل اولتراسونیک چیست , ژل دستگاه سونوگرافی , موارد استفاده از ژل سونوگرافی , بهترین ژل سونوگرافی , ژل پروب سونوگرافی , ژل سونوگرافی ترب , ژل سونوگرافی پالیز طب , ترکیبات ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی اهواز , قیمت ژل سونوگرافی در اصفهان , کارخانه ژل سونوگرافی , عکس ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی , ظرف ژل سونوگرافی , تولیدکنندگان ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی در مشهد , ژل سونوگرافی برای پوست , تولیدی ژل سونوگرافی , ژل سونوگرافی برای چیست , ژل سونوگرافی واژینال , ژل سونوگرافی در تهران , ژل سونوگرافی کرج , خرید ژل سونوگرافی با بهترین قیمت , تفاوت ژل لوبریکانت و ژل سونوگرافی , تجهیزات پزشکی ژل سونوگرافی

biotermed

ژل سونوگرافی پلی ژل 5 لیتری

Ultrasonic Gel 5L

کد کالا : TR421005
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : پنج لیتری
  • - جنس بسته بندی : گالن پلاستیکی به همراه یک تیوب زاپاس 260 میلی لیتری
  • - مقاومت در برابر دما : دمای مناسب نگهداری: 10 تا 40 درجه سانتیگراد و به دور از تابش مستقیم نور خورشید
  • - تولید کننده : شرکت پالیز طب شفق/ کشور ایران
  • - تعداد در هر بسته : تک عددی/ 4 عدد در هر کارتن
  • - ویژگی های اختصاصی : قابلیت بسیار بالا برای عبوردهی امواج فراصوت/ فاقد انواع نمک ها و الکل/ بدون رنگ/ غیرروغنی و دارای ماهیت غیرچرب/ احتمال حساسیت زایی بسیار پایین/ فاقد اثر خورندگی/ قابل پاک شدن براحتی بوسیله دستمال و یا پارچه
  • - کاربرد : کلینیک ها و مطب های رادیولوژی-سونوگرافی/ مطب پزشکان زنان و زایمان/ کلینیک های زیبایی و لیزر
  • - تاریخ انقضا : حداقل دو سال
قیمت عمده : 133,000
تعداد بالای 4 عدد
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
پنج لیتری
جنس بسته بندی:
گالن پلاستیکی به همراه یک تیوب زاپاس 260 میلی لیتری
مقاومت در برابر دما :
دمای مناسب نگهداری: 10 تا 40 درجه سانتیگراد و به دور از تابش مستقیم نور خورشید
تولید کننده:
شرکت پالیز طب شفق/ کشور ایران
تعداد در هر بسته:
تک عددی/ 4 عدد در هر کارتن
ویژگی های اختصاصی:
قابلیت بسیار بالا برای عبوردهی امواج فراصوت/ فاقد انواع نمک ها و الکل/ بدون رنگ/ غیرروغنی و دارای ماهیت غیرچرب/ احتمال حساسیت زایی بسیار پایین/ فاقد اثر خورندگی/ قابل پاک شدن براحتی بوسیله دستمال و یا پارچه
کاربرد:
کلینیک ها و مطب های رادیولوژی-سونوگرافی/ مطب پزشکان زنان و زایمان/ کلینیک های زیبایی و لیزر
تاریخ انقضا:
حداقل دو سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed