ژل الکترود 260 گرمی پلی ژل , ژل الکترود 260 میلی‌لیتر پلی ژل خرید , خرید ژل الکترود 260 میلی‌لیتر , ژل الکترود پلی ژل , ژل الکترود پزشکی , قیمت ژل الکترود , ژل فیزیوتراپی , ژل اولتراسوند فیزیوتراپی , خرید ژل الکترود , قیمت ژل سونوگرافی 260 , ژل سونوگرافی 260 گرمی , فروش ژل الکترود , کاربرد ژل الکترود , ژل مخصوص فیزیوتراپی , خرید ژل لیزر , ژل مخصوص نوار قلب , قیمت ژل نوار قلب , ژل دستگاه نوار قلب , ژل سونوگرافی برای لیزر , ژل نوار مغز , خرید آنلاین ژل الکترود , ژل الکترود خرید اینترنتی , ژل قبل از فیزیوتراپی , ژل هدایتی نوار مغز , قیمت ژل نوار مغز , خرید ژل نوار قلب , ژل لوبریکانت نوار قلب , نام ژل نوار قلب , ژل الکتروکاردیوگرافی , ویژگی های ژل الکترود , ژل نوار عضله , ژل سونوگرافی برای آر اف , ژل نوار قلب شیراز , خرید ژل الکترود شیراز , کاربرد ژل فیزیوتراپی , ژل لیزر , ژل سونوگرافی برای لیزر , خرید ژل لیزر , ژل الکترود دیجی کالا , قیمت ژل لیزر , پلی ژل لیزر , قیمت ژل دستگاه لیزر , ژل قبل از لیزر چیست , کاربرد ژل لیزر , خرید ژل مخصوص لیزر , خرید ژل لیزر موهای زائد , ژل لیزر دیجی کالا , ژل لیزر پوست , ژل لیزر شیراز , خرید ژل لیزر در تهران , ژل لیزر در اصفهان , ژل لیزر مو , ژل الکترود چیست , ژل الکترود ایرانی , ژل لوبریکانت برای فیزیوتراپی , ژل سونوگرافی ضد حساسیت , تفاوت ژل الکترود و ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی برای پوست , ژل فیزیوتراپی چیست , ژل لیزر دایود , عوارض ژل لیزر , خرید ژل فیزیوتراپی تهران , ژل فیزیوتراپی در اهواز , خرید آنلاین ژل فیزیوتراپی , فروش عمده ژل لیزر , فروش ژل فیزیوتراپی شیراز , ژل فیزیوتراپی ساری , خرید ژل فیزیوتراپی بوشهر , خرید ژل فیزیوتراپی در اهواز , ژل نوار قلب در بندرعباس|ژل الکترود 260 گرمی پلی ژل , ژل الکترود 260 میلی‌لیتر پلی ژل خرید , خرید ژل الکترود 260 میلی‌لیتر , ژل الکترود پلی ژل , ژل الکترود پزشکی , قیمت ژل الکترود , ژل فیزیوتراپی , ژل اولتراسوند فیزیوتراپی , خرید ژل الکترود , قیمت ژل سونوگرافی 260 , ژل سونوگرافی 260 گرمی , فروش ژل الکترود , کاربرد ژل الکترود , ژل مخصوص فیزیوتراپی , خرید ژل لیزر , ژل مخصوص نوار قلب , قیمت ژل نوار قلب , ژل دستگاه نوار قلب , ژل سونوگرافی برای لیزر , ژل نوار مغز , خرید آنلاین ژل الکترود , ژل الکترود خرید اینترنتی , ژل قبل از فیزیوتراپی , ژل هدایتی نوار مغز , قیمت ژل نوار مغز , خرید ژل نوار قلب , ژل لوبریکانت نوار قلب , نام ژل نوار قلب , ژل الکتروکاردیوگرافی , ویژگی های ژل الکترود , ژل نوار عضله , ژل سونوگرافی برای آر اف , ژل نوار قلب شیراز , خرید ژل الکترود شیراز , کاربرد ژل فیزیوتراپی , ژل لیزر , ژل سونوگرافی برای لیزر , خرید ژل لیزر , ژل الکترود دیجی کالا , قیمت ژل لیزر , پلی ژل لیزر , قیمت ژل دستگاه لیزر , ژل قبل از لیزر چیست , کاربرد ژل لیزر , خرید ژل مخصوص لیزر , خرید ژل لیزر موهای زائد , ژل لیزر دیجی کالا , ژل لیزر پوست , ژل لیزر شیراز , خرید ژل لیزر در تهران , ژل لیزر در اصفهان , ژل لیزر مو , ژل الکترود چیست , ژل الکترود ایرانی , ژل لوبریکانت برای فیزیوتراپی , ژل سونوگرافی ضد حساسیت , تفاوت ژل الکترود و ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی برای پوست , ژل فیزیوتراپی چیست , ژل لیزر دایود , عوارض ژل لیزر , خرید ژل فیزیوتراپی تهران , ژل فیزیوتراپی در اهواز , خرید آنلاین ژل فیزیوتراپی , فروش عمده ژل لیزر , فروش ژل فیزیوتراپی شیراز , ژل فیزیوتراپی ساری , خرید ژل فیزیوتراپی بوشهر , خرید ژل فیزیوتراپی در اهواز , ژل نوار قلب در بندرعباس

ژل الکترود 260 گرمی پلی ژل , ژل الکترود 260 میلی‌لیتر پلی ژل خرید , خرید ژل الکترود 260 میلی‌لیتر , ژل الکترود پلی ژل , ژل الکترود پزشکی , قیمت ژل الکترود , ژل فیزیوتراپی , ژل اولتراسوند فیزیوتراپی , خرید ژل الکترود , قیمت ژل سونوگرافی 260 , ژل سونوگرافی 260 گرمی , فروش ژل الکترود , کاربرد ژل الکترود , ژل مخصوص فیزیوتراپی , خرید ژل لیزر , ژل مخصوص نوار قلب , قیمت ژل نوار قلب , ژل دستگاه نوار قلب , ژل سونوگرافی برای لیزر , ژل نوار مغز , خرید آنلاین ژل الکترود , ژل الکترود خرید اینترنتی , ژل قبل از فیزیوتراپی , ژل هدایتی نوار مغز , قیمت ژل نوار مغز , خرید ژل نوار قلب , ژل لوبریکانت نوار قلب , نام ژل نوار قلب , ژل الکتروکاردیوگرافی , ویژگی های ژل الکترود , ژل نوار عضله , ژل سونوگرافی برای آر اف , ژل نوار قلب شیراز , خرید ژل الکترود شیراز , کاربرد ژل فیزیوتراپی , ژل لیزر , ژل سونوگرافی برای لیزر , خرید ژل لیزر , ژل الکترود دیجی کالا , قیمت ژل لیزر , پلی ژل لیزر , قیمت ژل دستگاه لیزر , ژل قبل از لیزر چیست , کاربرد ژل لیزر , خرید ژل مخصوص لیزر , خرید ژل لیزر موهای زائد , ژل لیزر دیجی کالا , ژل لیزر پوست , ژل لیزر شیراز , خرید ژل لیزر در تهران , ژل لیزر در اصفهان , ژل لیزر مو , ژل الکترود چیست , ژل الکترود ایرانی , ژل لوبریکانت برای فیزیوتراپی , ژل سونوگرافی ضد حساسیت , تفاوت ژل الکترود و ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی برای پوست , ژل فیزیوتراپی چیست , ژل لیزر دایود , عوارض ژل لیزر , خرید ژل فیزیوتراپی تهران , ژل فیزیوتراپی در اهواز , خرید آنلاین ژل فیزیوتراپی , فروش عمده ژل لیزر , فروش ژل فیزیوتراپی شیراز , ژل فیزیوتراپی ساری , خرید ژل فیزیوتراپی بوشهر , خرید ژل فیزیوتراپی در اهواز , ژل نوار قلب در بندرعباس|ژل الکترود 260 گرمی پلی ژل , ژل الکترود 260 میلی‌لیتر پلی ژل خرید , خرید ژل الکترود 260 میلی‌لیتر , ژل الکترود پلی ژل , ژل الکترود پزشکی , قیمت ژل الکترود , ژل فیزیوتراپی , ژل اولتراسوند فیزیوتراپی , خرید ژل الکترود , قیمت ژل سونوگرافی 260 , ژل سونوگرافی 260 گرمی , فروش ژل الکترود , کاربرد ژل الکترود , ژل مخصوص فیزیوتراپی , خرید ژل لیزر , ژل مخصوص نوار قلب , قیمت ژل نوار قلب , ژل دستگاه نوار قلب , ژل سونوگرافی برای لیزر , ژل نوار مغز , خرید آنلاین ژل الکترود , ژل الکترود خرید اینترنتی , ژل قبل از فیزیوتراپی , ژل هدایتی نوار مغز , قیمت ژل نوار مغز , خرید ژل نوار قلب , ژل لوبریکانت نوار قلب , نام ژل نوار قلب , ژل الکتروکاردیوگرافی , ویژگی های ژل الکترود , ژل نوار عضله , ژل سونوگرافی برای آر اف , ژل نوار قلب شیراز , خرید ژل الکترود شیراز , کاربرد ژل فیزیوتراپی , ژل لیزر , ژل سونوگرافی برای لیزر , خرید ژل لیزر , ژل الکترود دیجی کالا , قیمت ژل لیزر , پلی ژل لیزر , قیمت ژل دستگاه لیزر , ژل قبل از لیزر چیست , کاربرد ژل لیزر , خرید ژل مخصوص لیزر , خرید ژل لیزر موهای زائد , ژل لیزر دیجی کالا , ژل لیزر پوست , ژل لیزر شیراز , خرید ژل لیزر در تهران , ژل لیزر در اصفهان , ژل لیزر مو , ژل الکترود چیست , ژل الکترود ایرانی , ژل لوبریکانت برای فیزیوتراپی , ژل سونوگرافی ضد حساسیت , تفاوت ژل الکترود و ژل سونوگرافی , خواص ژل سونوگرافی برای پوست , ژل فیزیوتراپی چیست , ژل لیزر دایود , عوارض ژل لیزر , خرید ژل فیزیوتراپی تهران , ژل فیزیوتراپی در اهواز , خرید آنلاین ژل فیزیوتراپی , فروش عمده ژل لیزر , فروش ژل فیزیوتراپی شیراز , ژل فیزیوتراپی ساری , خرید ژل فیزیوتراپی بوشهر , خرید ژل فیزیوتراپی در اهواز , ژل نوار قلب در بندرعباس

biotermed

ژل الکترود 260 میلی‌لیتر پلی ژل

Electrode Gel 260g

کد کالا : TR421011
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : 260 میلی لیتری پمپی
  • - جنس بسته بندی : بطری پلاستیکی (از جنس پلی اتیلن) پمپی
  • - مقاومت در برابر دما : دمای مناسب نگهداری: 10 تا 40 درجه سانتیگراد و به دور از تابش مستقیم نور خورشید (از یخ زدگی محلول جلوگیری شود)
  • - تولید کننده : شرکت پالیز طب شفق/ کشور ایران
  • - تعداد در هر بسته : تک عددی/ 12 عدد در هر جعبه/ 72 عدد در هر کارتن
  • - ویژگی های اختصاصی : رابط میان پوست و پروب دریافت کننده پتانسیل الکتریکی / هدایت کننده قوی جریان الکتریکی و امواج التراسونیک / جلوگیری از ایجاد سوزش و اعمال آسیب های احتمالی (به بافت پوست) ناشی از ایجاد گرمای حاصل از جریان الکتریکی/ فاقد الکل، هرگونه نمک و اسانس/ دارای غلظت و چسبندگی مطلوب/ عدم حساسیت زایی پوستی/ قابلیت پاک شدن براحتی توسط دستمالکشی
  • - کاربرد : کمک به ثبت پتانسیل الکتریکی در آزمون های الکتروکاردیوگرافی (نوار قلب)، الکتروآنسفالوگرافی (نوار مغز) و الکترومیوگرافی (نوار عضله)
  • - تاریخ انقضا : حداقل 2 سال
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
260 میلی لیتری پمپی
جنس بسته بندی:
بطری پلاستیکی (از جنس پلی اتیلن) پمپی
مقاومت در برابر دما :
دمای مناسب نگهداری: 10 تا 40 درجه سانتیگراد و به دور از تابش مستقیم نور خورشید (از یخ زدگی محلول جلوگیری شود)
تولید کننده:
شرکت پالیز طب شفق/ کشور ایران
تعداد در هر بسته:
تک عددی/ 12 عدد در هر جعبه/ 72 عدد در هر کارتن
ویژگی های اختصاصی:
رابط میان پوست و پروب دریافت کننده پتانسیل الکتریکی / هدایت کننده قوی جریان الکتریکی و امواج التراسونیک / جلوگیری از ایجاد سوزش و اعمال آسیب های احتمالی (به بافت پوست) ناشی از ایجاد گرمای حاصل از جریان الکتریکی/ فاقد الکل، هرگونه نمک و اسانس/ دارای غلظت و چسبندگی مطلوب/ عدم حساسیت زایی پوستی/ قابلیت پاک شدن براحتی توسط دستمالکشی
کاربرد:
کمک به ثبت پتانسیل الکتریکی در آزمون های الکتروکاردیوگرافی (نوار قلب)، الکتروآنسفالوگرافی (نوار مغز) و الکترومیوگرافی (نوار عضله)
تاریخ انقضا:
حداقل 2 سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed