لوله مخروطی سانتریفیوژ , فالکون سانتریفیوژ , قیمت لوله فالکون استریل , خرید لوله کشت سلول , خرید آنلاین لوله سانتریفیوژ استریل , قیمت فالکون آزمایشگاهی استریل , لوله فالکون استریل دیجی کالا , فالکون 15 قیمت , قیمت لوله فالکون 15 , خرید فالکون استریل , قیمت فالکون استریل 15 , لوله سانترفیوژ , خرید لوله فالکون کره ای , لوله سانتریفیوژ پلاستیکی استریل , انواع لوله سانتریفیوژ استریل , خرید انواع لوله فالکون استریل , لوله سانتریفیوژ 15 میلی لیتری , لوله فالکن استریل کره ای , لوله فالکون استریل 15 , خرید فالکون استریل 15 , فالکون 15 چینی , فالکون 15 میلی لیتری استریل , لوله سانتریفوژ چینی , خرید فالکون استریل چینی , لوله فالکون چینی , فالکون سانتریفیوژ , لوله سانتریفیوژ چیست , قیمت لوله سانتریفیوژ , قیمت لوله سانتریفیوژ استریل چینی , لوله فالکون چیست , خرید لوله سانتریفیوژ , لوله فالکون آزمایشگاه , قیمت فالکون 15 میلی لیتری , فالکن آزمایشگاهی , لوله فالکون آزمایشگاهی , لوله فالکون قیمت , خرید فالکون آزمایشگاه , لوله فالکون مخروطی , لوله خرطومی سانتریفیوژ , لوله فالکون کشت سلول , لوله محیط کشت , شکستن لوله در سانتریفیوژ , بهترین قیمت خرید لوله فالکون 15 , خرید فالکون 15 استریل چینی , خرید فالکون استریل در تهران , خرید آنلاین لوله فالکون استریل , خرید لوله فالکون استریل در شیراز , خرید فالکون استریل اهواز , فروش لوله فالکون در تهران , فروش لوله فالکون استریل اصفهان , خرید اینترنتی لوله فالکون , لوله فالکون استریل فروش اینترنتی , لوله فالکون کیوسی , خرید لوله فالکون ارزان , فالکون استریل ارزان , خرید لوله فالکون استریل کیوسی , خرید لوله سانتریفیوژ کیوسی لب , لوله سانتریفیوژ QC lab , لوله فالکون استریل QC lab|لوله مخروطی سانتریفیوژ , فالکون سانتریفیوژ , قیمت لوله فالکون استریل , خرید لوله کشت سلول , خرید آنلاین لوله سانتریفیوژ استریل , قیمت فالکون آزمایشگاهی استریل , لوله فالکون استریل دیجی کالا , فالکون 15 قیمت , قیمت لوله فالکون 15 , خرید فالکون استریل , قیمت فالکون استریل 15 , لوله سانترفیوژ , خرید لوله فالکون کره ای , لوله سانتریفیوژ پلاستیکی استریل , انواع لوله سانتریفیوژ استریل , خرید انواع لوله فالکون استریل , لوله سانتریفیوژ 15 میلی لیتری , لوله فالکن استریل کره ای , لوله فالکون استریل 15 , خرید فالکون استریل 15 , فالکون 15 چینی , فالکون 15 میلی لیتری استریل , لوله سانتریفوژ چینی , خرید فالکون استریل چینی , لوله فالکون چینی , فالکون سانتریفیوژ , لوله سانتریفیوژ چیست , قیمت لوله سانتریفیوژ , قیمت لوله سانتریفیوژ استریل چینی , لوله فالکون چیست , خرید لوله سانتریفیوژ , لوله فالکون آزمایشگاه , قیمت فالکون 15 میلی لیتری , فالکن آزمایشگاهی , لوله فالکون آزمایشگاهی , لوله فالکون قیمت , خرید فالکون آزمایشگاه , لوله فالکون مخروطی , لوله خرطومی سانتریفیوژ , لوله فالکون کشت سلول , لوله محیط کشت , شکستن لوله در سانتریفیوژ , بهترین قیمت خرید لوله فالکون 15 , خرید فالکون 15 استریل چینی , خرید فالکون استریل در تهران , خرید آنلاین لوله فالکون استریل , خرید لوله فالکون استریل در شیراز , خرید فالکون استریل اهواز , فروش لوله فالکون در تهران , فروش لوله فالکون استریل اصفهان , خرید اینترنتی لوله فالکون , لوله فالکون استریل فروش اینترنتی , لوله فالکون کیوسی , خرید لوله فالکون ارزان , فالکون استریل ارزان , خرید لوله فالکون استریل کیوسی , خرید لوله سانتریفیوژ کیوسی لب , لوله سانتریفیوژ QC lab , لوله فالکون استریل QC lab

لوله مخروطی سانتریفیوژ , فالکون سانتریفیوژ , قیمت لوله فالکون استریل , خرید لوله کشت سلول , خرید آنلاین لوله سانتریفیوژ استریل , قیمت فالکون آزمایشگاهی استریل , لوله فالکون استریل دیجی کالا , فالکون 15 قیمت , قیمت لوله فالکون 15 , خرید فالکون استریل , قیمت فالکون استریل 15 , لوله سانترفیوژ , خرید لوله فالکون کره ای , لوله سانتریفیوژ پلاستیکی استریل , انواع لوله سانتریفیوژ استریل , خرید انواع لوله فالکون استریل , لوله سانتریفیوژ 15 میلی لیتری , لوله فالکن استریل کره ای , لوله فالکون استریل 15 , خرید فالکون استریل 15 , فالکون 15 چینی , فالکون 15 میلی لیتری استریل , لوله سانتریفوژ چینی , خرید فالکون استریل چینی , لوله فالکون چینی , فالکون سانتریفیوژ , لوله سانتریفیوژ چیست , قیمت لوله سانتریفیوژ , قیمت لوله سانتریفیوژ استریل چینی , لوله فالکون چیست , خرید لوله سانتریفیوژ , لوله فالکون آزمایشگاه , قیمت فالکون 15 میلی لیتری , فالکن آزمایشگاهی , لوله فالکون آزمایشگاهی , لوله فالکون قیمت , خرید فالکون آزمایشگاه , لوله فالکون مخروطی , لوله خرطومی سانتریفیوژ , لوله فالکون کشت سلول , لوله محیط کشت , شکستن لوله در سانتریفیوژ , بهترین قیمت خرید لوله فالکون 15 , خرید فالکون 15 استریل چینی , خرید فالکون استریل در تهران , خرید آنلاین لوله فالکون استریل , خرید لوله فالکون استریل در شیراز , خرید فالکون استریل اهواز , فروش لوله فالکون در تهران , فروش لوله فالکون استریل اصفهان , خرید اینترنتی لوله فالکون , لوله فالکون استریل فروش اینترنتی , لوله فالکون کیوسی , خرید لوله فالکون ارزان , فالکون استریل ارزان , خرید لوله فالکون استریل کیوسی , خرید لوله سانتریفیوژ کیوسی لب , لوله سانتریفیوژ QC lab , لوله فالکون استریل QC lab|لوله مخروطی سانتریفیوژ , فالکون سانتریفیوژ , قیمت لوله فالکون استریل , خرید لوله کشت سلول , خرید آنلاین لوله سانتریفیوژ استریل , قیمت فالکون آزمایشگاهی استریل , لوله فالکون استریل دیجی کالا , فالکون 15 قیمت , قیمت لوله فالکون 15 , خرید فالکون استریل , قیمت فالکون استریل 15 , لوله سانترفیوژ , خرید لوله فالکون کره ای , لوله سانتریفیوژ پلاستیکی استریل , انواع لوله سانتریفیوژ استریل , خرید انواع لوله فالکون استریل , لوله سانتریفیوژ 15 میلی لیتری , لوله فالکن استریل کره ای , لوله فالکون استریل 15 , خرید فالکون استریل 15 , فالکون 15 چینی , فالکون 15 میلی لیتری استریل , لوله سانتریفوژ چینی , خرید فالکون استریل چینی , لوله فالکون چینی , فالکون سانتریفیوژ , لوله سانتریفیوژ چیست , قیمت لوله سانتریفیوژ , قیمت لوله سانتریفیوژ استریل چینی , لوله فالکون چیست , خرید لوله سانتریفیوژ , لوله فالکون آزمایشگاه , قیمت فالکون 15 میلی لیتری , فالکن آزمایشگاهی , لوله فالکون آزمایشگاهی , لوله فالکون قیمت , خرید فالکون آزمایشگاه , لوله فالکون مخروطی , لوله خرطومی سانتریفیوژ , لوله فالکون کشت سلول , لوله محیط کشت , شکستن لوله در سانتریفیوژ , بهترین قیمت خرید لوله فالکون 15 , خرید فالکون 15 استریل چینی , خرید فالکون استریل در تهران , خرید آنلاین لوله فالکون استریل , خرید لوله فالکون استریل در شیراز , خرید فالکون استریل اهواز , فروش لوله فالکون در تهران , فروش لوله فالکون استریل اصفهان , خرید اینترنتی لوله فالکون , لوله فالکون استریل فروش اینترنتی , لوله فالکون کیوسی , خرید لوله فالکون ارزان , فالکون استریل ارزان , خرید لوله فالکون استریل کیوسی , خرید لوله سانتریفیوژ کیوسی لب , لوله سانتریفیوژ QC lab , لوله فالکون استریل QC lab

biotermed
محصولات آزمایشگاه سلولی مولکولی لوله فالکون لوله فالکون 15 استریل چینی

لوله فالکون 15 استریل چینی

Conical Tube 15

کد کالا : BT110004
وضعیت : تک عددی- موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریلیتی : استریل شده با پرتو گاما/ DNase- & RNase-free
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : 15 میلی لیتری ته مخروطی
  • - جنس : پلیمر پلی پروپیلن (Polypropylene) مرغوب
  • - وضعیت بسته بندی : یک عدد فالکون استریل درون بسته بندی پلاستیکی
  • - ویژگی های اختصاصی : تک استریل/ فاقد عوامل پیروژن (non-pyrogenic)/ مقاومت مناسب در برایر دورهای نسبتا بالای سانتریفیوژ/ درب بدون نشتی
  • - تولید کننده : شرکت QC Lab/ کشور چین
  • - تاریخ انقضا : حداقل دو سال
قیمت عمده : 3,100
تعداد بالای 150 عدد
استریلیتی:
استریل شده با پرتو گاما/ DNase- & RNase-free
سطح مقطع/ حجم/ اندازه :
15 میلی لیتری ته مخروطی
جنس:
پلیمر پلی پروپیلن (Polypropylene) مرغوب
وضعیت بسته بندی:
یک عدد فالکون استریل درون بسته بندی پلاستیکی
ویژگی های اختصاصی:
تک استریل/ فاقد عوامل پیروژن (non-pyrogenic)/ مقاومت مناسب در برایر دورهای نسبتا بالای سانتریفیوژ/ درب بدون نشتی
تولید کننده:
شرکت QC Lab/ کشور چین
تاریخ انقضا:
حداقل دو سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed