خرید چسب ضد حساسیت موتکس , چسب ضد حساسیت motex , چسب موتکس , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب بینی موتکس , چسب پانسمان موتکس , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب موتکس 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت تایوانی , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان موتکس , خرید چسب ضد حساسیت 2/5 , چسب ضد حساسیت موتکس 2.5 سانتی متری , چسب ضد حساسیت پانسمان , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , نوار چسب پانسمان طبی , چسب پانسمان کاغذی , خرید نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان روی بینی , چسب بینی ضد آب , قیمت چسب ضد حساسیت کاغذی , قیمت چسب ضد حساسیت خارجی , چسب پانسمان زخم , خرید اینترنتی چسب پانسمان تاتو , چسب مخصوص پانسمان , فروش چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید چسب موتکس تهران , خرید چسب ضد حساسیت وارداتی , خرید چسب های ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , چسب مخصوص جراحی بینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , خرید چسب جراحی بینی , خرید چسب ضد حساسیت نوزاد , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , انواع چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان پهن , خرید آنلاین چسب پانسمان بزرگ , چسب بعد از عمل بینی , بهترین چسب های ضد حساسیت پزشکی , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربردهای چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت کنار زخم , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , قیمت چسب جراحی بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز|خرید چسب ضد حساسیت موتکس , چسب ضد حساسیت motex , چسب موتکس , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب بینی موتکس , چسب پانسمان موتکس , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب موتکس 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت تایوانی , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان موتکس , خرید چسب ضد حساسیت 2/5 , چسب ضد حساسیت موتکس 2.5 سانتی متری , چسب ضد حساسیت پانسمان , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , نوار چسب پانسمان طبی , چسب پانسمان کاغذی , خرید نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان روی بینی , چسب بینی ضد آب , قیمت چسب ضد حساسیت کاغذی , قیمت چسب ضد حساسیت خارجی , چسب پانسمان زخم , خرید اینترنتی چسب پانسمان تاتو , چسب مخصوص پانسمان , فروش چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید چسب موتکس تهران , خرید چسب ضد حساسیت وارداتی , خرید چسب های ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , چسب مخصوص جراحی بینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , خرید چسب جراحی بینی , خرید چسب ضد حساسیت نوزاد , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , انواع چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان پهن , خرید آنلاین چسب پانسمان بزرگ , چسب بعد از عمل بینی , بهترین چسب های ضد حساسیت پزشکی , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربردهای چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت کنار زخم , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , قیمت چسب جراحی بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز

خرید چسب ضد حساسیت موتکس , چسب ضد حساسیت motex , چسب موتکس , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب بینی موتکس , چسب پانسمان موتکس , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب موتکس 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت تایوانی , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان موتکس , خرید چسب ضد حساسیت 2/5 , چسب ضد حساسیت موتکس 2.5 سانتی متری , چسب ضد حساسیت پانسمان , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , نوار چسب پانسمان طبی , چسب پانسمان کاغذی , خرید نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان روی بینی , چسب بینی ضد آب , قیمت چسب ضد حساسیت کاغذی , قیمت چسب ضد حساسیت خارجی , چسب پانسمان زخم , خرید اینترنتی چسب پانسمان تاتو , چسب مخصوص پانسمان , فروش چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید چسب موتکس تهران , خرید چسب ضد حساسیت وارداتی , خرید چسب های ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , چسب مخصوص جراحی بینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , خرید چسب جراحی بینی , خرید چسب ضد حساسیت نوزاد , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , انواع چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان پهن , خرید آنلاین چسب پانسمان بزرگ , چسب بعد از عمل بینی , بهترین چسب های ضد حساسیت پزشکی , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربردهای چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت کنار زخم , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , قیمت چسب جراحی بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز|خرید چسب ضد حساسیت موتکس , چسب ضد حساسیت motex , چسب موتکس , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب بینی موتکس , چسب پانسمان موتکس , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب موتکس 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت تایوانی , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان موتکس , خرید چسب ضد حساسیت 2/5 , چسب ضد حساسیت موتکس 2.5 سانتی متری , چسب ضد حساسیت پانسمان , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , نوار چسب پانسمان طبی , چسب پانسمان کاغذی , خرید نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان روی بینی , چسب بینی ضد آب , قیمت چسب ضد حساسیت کاغذی , قیمت چسب ضد حساسیت خارجی , چسب پانسمان زخم , خرید اینترنتی چسب پانسمان تاتو , چسب مخصوص پانسمان , فروش چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید چسب موتکس تهران , خرید چسب ضد حساسیت وارداتی , خرید چسب های ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , چسب مخصوص جراحی بینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , خرید چسب جراحی بینی , خرید چسب ضد حساسیت نوزاد , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , انواع چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان پهن , خرید آنلاین چسب پانسمان بزرگ , چسب بعد از عمل بینی , بهترین چسب های ضد حساسیت پزشکی , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربردهای چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت کنار زخم , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , قیمت چسب جراحی بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز

biotermed

چسب ضد حساسیت موتکس سایز 2.5

MOTEX Dressing Tape

کد کالا : TR701007
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریل/ غیراستریل : غیراستریل (برای پوشاندن روی محل زخم باز و یا روی آنژیوکت استفاده نگردد)
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : رول چسب با عرض 2.5 سانتی متر/ طول 9.14 متر
  • - جنس بسته بندی : جعبه های مقوایی
  • - تولید کننده : شرکت MOTEX/ کشور تایوان
  • - تعداد در هر بسته : فروش بصورت تک رول (هر جعبه حاوی 12 رول)
  • - تاریخ انقضا : حداقل دو سال
قیمت عمده : 21,000
تعداد بالای 12 عدد
استریل/ غیراستریل:
غیراستریل (برای پوشاندن روی محل زخم باز و یا روی آنژیوکت استفاده نگردد)
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
رول چسب با عرض 2.5 سانتی متر/ طول 9.14 متر
جنس بسته بندی:
جعبه های مقوایی
تولید کننده:
شرکت MOTEX/ کشور تایوان
تعداد در هر بسته:
فروش بصورت تک رول (هر جعبه حاوی 12 رول)
تاریخ انقضا:
حداقل دو سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed