چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب ضد حساسیت tg , چسب ضد حساسیت tg med , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , قیمت چسب پانسمان پزشکی , چسب پانسمان ایرانی , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تی جی مد 1.25 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت tg med سایز 1.25 , خرید چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تی جی مد , چسب ضد حساسیت چینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 1.25 , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب بینی تی جی مد , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت چینی , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تی جی مد تهران , خرید چسب ضد حساسیت ایرانی , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , خرید چسب ضد حساسیت چینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان باریک , خرید آنلاین چسب پانسمان کوچک , چسب بعد از عمل بینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتیمتری چینی , بهترین چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تی جی مد شیراز , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , بهترین چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز|چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب ضد حساسیت tg , چسب ضد حساسیت tg med , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , قیمت چسب پانسمان پزشکی , چسب پانسمان ایرانی , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تی جی مد 1.25 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت tg med سایز 1.25 , خرید چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تی جی مد , چسب ضد حساسیت چینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 1.25 , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب بینی تی جی مد , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت چینی , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تی جی مد تهران , خرید چسب ضد حساسیت ایرانی , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , خرید چسب ضد حساسیت چینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان باریک , خرید آنلاین چسب پانسمان کوچک , چسب بعد از عمل بینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتیمتری چینی , بهترین چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تی جی مد شیراز , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , بهترین چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز

چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب ضد حساسیت tg , چسب ضد حساسیت tg med , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , قیمت چسب پانسمان پزشکی , چسب پانسمان ایرانی , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تی جی مد 1.25 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت tg med سایز 1.25 , خرید چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تی جی مد , چسب ضد حساسیت چینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 1.25 , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب بینی تی جی مد , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت چینی , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تی جی مد تهران , خرید چسب ضد حساسیت ایرانی , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , خرید چسب ضد حساسیت چینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان باریک , خرید آنلاین چسب پانسمان کوچک , چسب بعد از عمل بینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتیمتری چینی , بهترین چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تی جی مد شیراز , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , بهترین چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز|چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب ضد حساسیت tg , چسب ضد حساسیت tg med , خرید آنلاین چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , قیمت چسب پانسمان پزشکی , چسب پانسمان ایرانی , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تی جی مد 1.25 , چسب سفید پزشکی , چسب ضد حساسیت tg med سایز 1.25 , خرید چسب ضد حساسیت تی جی مد , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تی جی مد , چسب ضد حساسیت چینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 1.25 , چسب پانسمان قیمت , خرید چسب ضد حساسیت ارزان , خرید چسب ضد حساسیت شیراز , چسب های ضد حساسیت , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب بینی تی جی مد , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت چینی , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تی جی مد تهران , خرید چسب ضد حساسیت ایرانی , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت کاغذی , خرید چسب ضد حساسیت چینی , قیمت چسب پانسمان بینی , اسم چسب های پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , چسب پانسمان رولی , خرید اینترنتی چسب پانسمان کاغذی , چسب پانسمان تتو , خرید چسب پانسمان باریک , خرید آنلاین چسب پانسمان کوچک , چسب بعد از عمل بینی , چسب ضد حساسیت 1.25 سانتیمتری چینی , بهترین چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تی جی مد شیراز , چسب ضد حساسیت پانسمان , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان ساده , خرید چسب عمل بینی شیراز , چسب راینوپلاستی , نوار پانسمان طبی , خرید چسب پانسمان بینی , بهترین چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان کاغذی شیراز

biotermed

چسب ضد حساسیت تی جی مد سایز 1.25

TG Med Hypoallergic Tape

کد کالا : TR701011
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری/ حداقل سفارش 24 عدد
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریل/ غیراستریل : غیراستریل (برای پوشاندن روی محل زخم باز و یا روی آنژیوکت استفاده نگردد)
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : رول چسب با عرض 1.25سانتی متر/ طول 9.14 متر
  • - جنس بسته بندی : جعبه های مقوایی
  • - تولید کننده : تولید شرکت ChangZhou/ کشور چین (به سفارش شرکت تدبیر گستر درمان ایرانیان)
  • - تعداد در هر بسته : فروش بصورت تک رول (هر جعبه حاوی 24 رول)
  • - تاریخ انقضا : حداقل دو سال
استریل/ غیراستریل:
غیراستریل (برای پوشاندن روی محل زخم باز و یا روی آنژیوکت استفاده نگردد)
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
رول چسب با عرض 1.25سانتی متر/ طول 9.14 متر
جنس بسته بندی:
جعبه های مقوایی
تولید کننده:
تولید شرکت ChangZhou/ کشور چین (به سفارش شرکت تدبیر گستر درمان ایرانیان)
تعداد در هر بسته:
فروش بصورت تک رول (هر جعبه حاوی 24 رول)
تاریخ انقضا:
حداقل دو سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed