خرید چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان پزشکی , چسب بینی میکروپور , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تری ام 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب میکروپور سایز 2.5 , خرید چسب میکروپور 3M , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تری ام , چسب ضدحساسیت 3 ام , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت جراحی , خرید چسب ضد حساسیت تهران , خرید چسب ضد حساسیت در شیراز , چسب سی ام پزشکی , فروش چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت میکروپور , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تری ام تهران , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت پزشکی , خرید چسب ضد حساسیت آلمانی , قیمت چسب پانسمان بینی , عکس چسب پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , نمایندگی چسب ضد حساسیت 3M , خرید چسب ضد حساسیت 3M , چسب ضد حساسیت تری ام خرید , قیمت چسب ضد حساسیت تری ام , چسب ضد حساسیت برای بینی , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتیمتری تولید شرکت میکروپور , چسب ضد حساسیت دیجی کالا , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تری ام شیراز , چسب ضد حساسیت میکروپور , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , فروش چسب میکروپور تری ام , چسب عمل بینی|خرید چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان پزشکی , چسب بینی میکروپور , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تری ام 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب میکروپور سایز 2.5 , خرید چسب میکروپور 3M , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تری ام , چسب ضدحساسیت 3 ام , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت جراحی , خرید چسب ضد حساسیت تهران , خرید چسب ضد حساسیت در شیراز , چسب سی ام پزشکی , فروش چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت میکروپور , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تری ام تهران , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت پزشکی , خرید چسب ضد حساسیت آلمانی , قیمت چسب پانسمان بینی , عکس چسب پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , نمایندگی چسب ضد حساسیت 3M , خرید چسب ضد حساسیت 3M , چسب ضد حساسیت تری ام خرید , قیمت چسب ضد حساسیت تری ام , چسب ضد حساسیت برای بینی , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتیمتری تولید شرکت میکروپور , چسب ضد حساسیت دیجی کالا , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تری ام شیراز , چسب ضد حساسیت میکروپور , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , فروش چسب میکروپور تری ام , چسب عمل بینی

خرید چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان پزشکی , چسب بینی میکروپور , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تری ام 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب میکروپور سایز 2.5 , خرید چسب میکروپور 3M , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تری ام , چسب ضدحساسیت 3 ام , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت جراحی , خرید چسب ضد حساسیت تهران , خرید چسب ضد حساسیت در شیراز , چسب سی ام پزشکی , فروش چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت میکروپور , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تری ام تهران , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت پزشکی , خرید چسب ضد حساسیت آلمانی , قیمت چسب پانسمان بینی , عکس چسب پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , نمایندگی چسب ضد حساسیت 3M , خرید چسب ضد حساسیت 3M , چسب ضد حساسیت تری ام خرید , قیمت چسب ضد حساسیت تری ام , چسب ضد حساسیت برای بینی , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتیمتری تولید شرکت میکروپور , چسب ضد حساسیت دیجی کالا , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تری ام شیراز , چسب ضد حساسیت میکروپور , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , فروش چسب میکروپور تری ام , چسب عمل بینی|خرید چسب لیفت بینی , خرید چسب ضد حساسیت بینی , چسب ضد حساسیت , قیمت چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان پزشکی , چسب بینی میکروپور , چسب ضد حساسیت ترب , خرید چسب تری ام 2.5 , چسب سفید پزشکی , چسب میکروپور سایز 2.5 , خرید چسب میکروپور 3M , چسب پانسمان ضد حساسیت , چسب پانسمان تری ام , چسب ضدحساسیت 3 ام , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتی , خرید چسب ضد حساسیت 2.5 , خرید چسب ضد حساسیت جراحی , خرید چسب ضد حساسیت تهران , خرید چسب ضد حساسیت در شیراز , چسب سی ام پزشکی , فروش چسب ضد حساسیت , چسب پانسمان کاغذی , نوار چسب پزشکی , چسب پانسمان بینی , چسب پانسمان ضد آب , خرید چسب پانسمان , قیمت چسب ضد حساسیت میکروپور , چسب رولی ضد حساسیت , خرید چسب پانسمان تاتو , حساسیت چسب پانسمان , قیمت چسب پانسمان کاغذی , چسب مخصوص پانسمان , چسب متری پانسمان , چسب پانسمان دیجی کالا , خرید اینترنتی چسب ضد حساسیت شیراز , خرید آنلاین چسب ضد حساسیت اصفهان , خرید آنلاین چسب تری ام تهران , چسب ضد حساسیت مشهد , خرید چسب ضد حساسیت پزشکی , خرید چسب ضد حساسیت آلمانی , قیمت چسب پانسمان بینی , عکس چسب پانسمان , چسب ضد حساسیت چیست , چسب ضد حساسیت نوزاد , خرید چسب ضد حساسیت لاله گوش , نمایندگی چسب ضد حساسیت 3M , خرید چسب ضد حساسیت 3M , چسب ضد حساسیت تری ام خرید , قیمت چسب ضد حساسیت تری ام , چسب ضد حساسیت برای بینی , چسب ضد حساسیت 2.5 سانتیمتری تولید شرکت میکروپور , چسب ضد حساسیت دیجی کالا , چسب ضد حساسیت برای پانسمان , نام دیگر چسب ضد حساسیت , کاربرد چسب ضد حساسیت , چسب ضد حساسیت زخم , خرید چسب تری ام شیراز , چسب ضد حساسیت میکروپور , فروش آنلاین چسب ضد حساسیت , فروش چسب میکروپور تری ام , چسب عمل بینی

biotermed
محصولات لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی چسب های پزشکی چسب ضد حساسیت میکروپور 3M سایز 2.5

چسب ضد حساسیت میکروپور 3M سایز 2.5

3M Micropore Tape

کد کالا : TR701002
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریل/ غیراستریل : غیراستریل (برای پوشاندن روی محل زخم باز و یا روی آنژیوکت استفاده نگردد)
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : رول چسب با عرض 2.5 سانتی متر/ طول 9.14 متر
  • - جنس بسته بندی : جعبه های مقوایی
  • - تولید کننده : شرکت 3M/ کشور آلمان
  • - تعداد در هر بسته : فروش بصورت تک رول (هر جعبه حاوی 12 رول)
  • - تاریخ انقضا : حداقل دو سال
قیمت عمده : 68,000
تعداد بالای 12 عدد
استریل/ غیراستریل:
غیراستریل (برای پوشاندن روی محل زخم باز و یا روی آنژیوکت استفاده نگردد)
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
رول چسب با عرض 2.5 سانتی متر/ طول 9.14 متر
جنس بسته بندی:
جعبه های مقوایی
تولید کننده:
شرکت 3M/ کشور آلمان
تعداد در هر بسته:
فروش بصورت تک رول (هر جعبه حاوی 12 رول)
تاریخ انقضا:
حداقل دو سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed