دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل بدون پودر سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل سایز مدیوم , دستکش نیتریل 100 عددی مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل مدیوم , خرید دستکش نیتریل سایز متوسط , خرید دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش مای گلاو سایز متوسط , دستکش نیتریل مای گلاو سایز Medium , دستکش نیتریل مای گلاو سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل بدون پودر سایز M , خرید دستکش نیتریل مای گلاو سایز M , دستکش مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل آبی مای گلاو , دستکش مای گلاو خرید , خرید دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل مالزی قیمت , خرید دستکش نیتریل بدون پودر خارجی , خرید دستکش های نیتریل مای گلاو , خرید آنلاین دستکش نیتریل خارجی , دستکش نیتریل مالزی خرید اینترنتی , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مای گلاو , دستکش نیتریل مای گلاو قیمت , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مالزی , خرید دستکش نیتریل مالزی , خرید دستکش نیتریل آبی مالزی , دستکش نیتریل خارجی خرید , خرید اینترنتی دستکش نیتریل خارجی , دستکش یکبار مصرف مای گلاو , دستکش مای گلاو بدون پودر , فروش دستکش نیتریل مالزی , دستکش مای گلاو دندانپزشکی , فروش دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل my glove , خرید دستکش my glove , دستکش نیتریل بدون پودر my glove مالزی , دستکش نیتریل آبی مای گلاو 100 عددی , دستکش نیتریل مای گلاو بسته 100 عددی , دستکش مای گلاو بسته صد عددی , دستکش نیتریل آبی 100 عددی , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل بدون پودر صد عددی , نمایندگی دستکش نیتریل مای گلاو تهران , نمایندگی دستکش مای گلاو شیراز , نماینده رسمی دستکش مای گلاو در ایران , دستکش مای گلاو شیراز , خرید دستکش نیتریل آبی مای گلاو تهران , خرید دستکش مای گلاو در اصفهان , دستکش مای گلاو تبریز , خرید دستکش آبی مای گلاو شیراز , دستکش نیتریل مای گلاو ساری , دستکش مای گلاو رشت , دستکش نیتریل آبی خرید , دستکش نیتریل آبی بدون پودر , قیمت دستکش نیتریل آبی , دستکش نیتریل خرید عمده , خرید دستکش نیتریل آزمایشگاهی , دستکش نیتریل آزمایشگاهی قیمت , دستکش نیتریل آبی یکبار مصرف , دستکش نیتریل آبی پزشکی , قیمت دستکش نیتریل آبی بدون پودر , فروش دستکش نیتریل ازمایشگاهی , خرید دستکش نیتریل بدون پودر , خرید اینترنتی دستکش نیتریل , خرید دستکش جراحی نیتریل , قیمت دستکش معاینه نیتریل بدون پودر , دستکش جراحی دندانپزشکی , دستکش نیتریل آبی دندانپزشکی , دستکش یکبار مصرف دندانپزشکی , دستکش دندانپزشکان , فروش دستکش نیتریل رنگی , نمایندگی های فروش دستکش نیتریل , فروش عمده دستکش نیتریل تهران , خرید دستکش نیتریل ابی شیراز , فروش دستکش نیتریل آبی اصفهان , دستکش نیتریل بدون پودر شیراز , خرید دستکش نیتریل در تهران , دستکش نیتریل آبی رشت , خرید دستکش نیتریل در ساری , دستکش نیتریل آبی بندرعباس , دستکش دندانپزشکی یزد , دستکش دندانپزشکی بدون پودر شیراز , دستکش نیتریل دندانپزشکی تهران , خرید دستکش دندانپزشکی تهران|دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل بدون پودر سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل سایز مدیوم , دستکش نیتریل 100 عددی مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل مدیوم , خرید دستکش نیتریل سایز متوسط , خرید دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش مای گلاو سایز متوسط , دستکش نیتریل مای گلاو سایز Medium , دستکش نیتریل مای گلاو سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل بدون پودر سایز M , خرید دستکش نیتریل مای گلاو سایز M , دستکش مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل آبی مای گلاو , دستکش مای گلاو خرید , خرید دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل مالزی قیمت , خرید دستکش نیتریل بدون پودر خارجی , خرید دستکش های نیتریل مای گلاو , خرید آنلاین دستکش نیتریل خارجی , دستکش نیتریل مالزی خرید اینترنتی , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مای گلاو , دستکش نیتریل مای گلاو قیمت , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مالزی , خرید دستکش نیتریل مالزی , خرید دستکش نیتریل آبی مالزی , دستکش نیتریل خارجی خرید , خرید اینترنتی دستکش نیتریل خارجی , دستکش یکبار مصرف مای گلاو , دستکش مای گلاو بدون پودر , فروش دستکش نیتریل مالزی , دستکش مای گلاو دندانپزشکی , فروش دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل my glove , خرید دستکش my glove , دستکش نیتریل بدون پودر my glove مالزی , دستکش نیتریل آبی مای گلاو 100 عددی , دستکش نیتریل مای گلاو بسته 100 عددی , دستکش مای گلاو بسته صد عددی , دستکش نیتریل آبی 100 عددی , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل بدون پودر صد عددی , نمایندگی دستکش نیتریل مای گلاو تهران , نمایندگی دستکش مای گلاو شیراز , نماینده رسمی دستکش مای گلاو در ایران , دستکش مای گلاو شیراز , خرید دستکش نیتریل آبی مای گلاو تهران , خرید دستکش مای گلاو در اصفهان , دستکش مای گلاو تبریز , خرید دستکش آبی مای گلاو شیراز , دستکش نیتریل مای گلاو ساری , دستکش مای گلاو رشت , دستکش نیتریل آبی خرید , دستکش نیتریل آبی بدون پودر , قیمت دستکش نیتریل آبی , دستکش نیتریل خرید عمده , خرید دستکش نیتریل آزمایشگاهی , دستکش نیتریل آزمایشگاهی قیمت , دستکش نیتریل آبی یکبار مصرف , دستکش نیتریل آبی پزشکی , قیمت دستکش نیتریل آبی بدون پودر , فروش دستکش نیتریل ازمایشگاهی , خرید دستکش نیتریل بدون پودر , خرید اینترنتی دستکش نیتریل , خرید دستکش جراحی نیتریل , قیمت دستکش معاینه نیتریل بدون پودر , دستکش جراحی دندانپزشکی , دستکش نیتریل آبی دندانپزشکی , دستکش یکبار مصرف دندانپزشکی , دستکش دندانپزشکان , فروش دستکش نیتریل رنگی , نمایندگی های فروش دستکش نیتریل , فروش عمده دستکش نیتریل تهران , خرید دستکش نیتریل ابی شیراز , فروش دستکش نیتریل آبی اصفهان , دستکش نیتریل بدون پودر شیراز , خرید دستکش نیتریل در تهران , دستکش نیتریل آبی رشت , خرید دستکش نیتریل در ساری , دستکش نیتریل آبی بندرعباس , دستکش دندانپزشکی یزد , دستکش دندانپزشکی بدون پودر شیراز , دستکش نیتریل دندانپزشکی تهران , خرید دستکش دندانپزشکی تهران

دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل بدون پودر سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل سایز مدیوم , دستکش نیتریل 100 عددی مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل مدیوم , خرید دستکش نیتریل سایز متوسط , خرید دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش مای گلاو سایز متوسط , دستکش نیتریل مای گلاو سایز Medium , دستکش نیتریل مای گلاو سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل بدون پودر سایز M , خرید دستکش نیتریل مای گلاو سایز M , دستکش مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل آبی مای گلاو , دستکش مای گلاو خرید , خرید دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل مالزی قیمت , خرید دستکش نیتریل بدون پودر خارجی , خرید دستکش های نیتریل مای گلاو , خرید آنلاین دستکش نیتریل خارجی , دستکش نیتریل مالزی خرید اینترنتی , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مای گلاو , دستکش نیتریل مای گلاو قیمت , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مالزی , خرید دستکش نیتریل مالزی , خرید دستکش نیتریل آبی مالزی , دستکش نیتریل خارجی خرید , خرید اینترنتی دستکش نیتریل خارجی , دستکش یکبار مصرف مای گلاو , دستکش مای گلاو بدون پودر , فروش دستکش نیتریل مالزی , دستکش مای گلاو دندانپزشکی , فروش دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل my glove , خرید دستکش my glove , دستکش نیتریل بدون پودر my glove مالزی , دستکش نیتریل آبی مای گلاو 100 عددی , دستکش نیتریل مای گلاو بسته 100 عددی , دستکش مای گلاو بسته صد عددی , دستکش نیتریل آبی 100 عددی , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل بدون پودر صد عددی , نمایندگی دستکش نیتریل مای گلاو تهران , نمایندگی دستکش مای گلاو شیراز , نماینده رسمی دستکش مای گلاو در ایران , دستکش مای گلاو شیراز , خرید دستکش نیتریل آبی مای گلاو تهران , خرید دستکش مای گلاو در اصفهان , دستکش مای گلاو تبریز , خرید دستکش آبی مای گلاو شیراز , دستکش نیتریل مای گلاو ساری , دستکش مای گلاو رشت , دستکش نیتریل آبی خرید , دستکش نیتریل آبی بدون پودر , قیمت دستکش نیتریل آبی , دستکش نیتریل خرید عمده , خرید دستکش نیتریل آزمایشگاهی , دستکش نیتریل آزمایشگاهی قیمت , دستکش نیتریل آبی یکبار مصرف , دستکش نیتریل آبی پزشکی , قیمت دستکش نیتریل آبی بدون پودر , فروش دستکش نیتریل ازمایشگاهی , خرید دستکش نیتریل بدون پودر , خرید اینترنتی دستکش نیتریل , خرید دستکش جراحی نیتریل , قیمت دستکش معاینه نیتریل بدون پودر , دستکش جراحی دندانپزشکی , دستکش نیتریل آبی دندانپزشکی , دستکش یکبار مصرف دندانپزشکی , دستکش دندانپزشکان , فروش دستکش نیتریل رنگی , نمایندگی های فروش دستکش نیتریل , فروش عمده دستکش نیتریل تهران , خرید دستکش نیتریل ابی شیراز , فروش دستکش نیتریل آبی اصفهان , دستکش نیتریل بدون پودر شیراز , خرید دستکش نیتریل در تهران , دستکش نیتریل آبی رشت , خرید دستکش نیتریل در ساری , دستکش نیتریل آبی بندرعباس , دستکش دندانپزشکی یزد , دستکش دندانپزشکی بدون پودر شیراز , دستکش نیتریل دندانپزشکی تهران , خرید دستکش دندانپزشکی تهران|دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل بدون پودر سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل سایز مدیوم , دستکش نیتریل 100 عددی مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل مدیوم , خرید دستکش نیتریل سایز متوسط , خرید دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش مای گلاو سایز متوسط , دستکش نیتریل مای گلاو سایز Medium , دستکش نیتریل مای گلاو سایز مدیوم , قیمت دستکش نیتریل مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل بدون پودر سایز M , خرید دستکش نیتریل مای گلاو سایز M , دستکش مای گلاو مدیوم , دستکش نیتریل آبی مای گلاو , دستکش مای گلاو خرید , خرید دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل مالزی قیمت , خرید دستکش نیتریل بدون پودر خارجی , خرید دستکش های نیتریل مای گلاو , خرید آنلاین دستکش نیتریل خارجی , دستکش نیتریل مالزی خرید اینترنتی , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مای گلاو , دستکش نیتریل مای گلاو قیمت , قیمت دستکش نیتریل بدون پودر مالزی , خرید دستکش نیتریل مالزی , خرید دستکش نیتریل آبی مالزی , دستکش نیتریل خارجی خرید , خرید اینترنتی دستکش نیتریل خارجی , دستکش یکبار مصرف مای گلاو , دستکش مای گلاو بدون پودر , فروش دستکش نیتریل مالزی , دستکش مای گلاو دندانپزشکی , فروش دستکش نیتریل مای گلاو , دستکش نیتریل my glove , خرید دستکش my glove , دستکش نیتریل بدون پودر my glove مالزی , دستکش نیتریل آبی مای گلاو 100 عددی , دستکش نیتریل مای گلاو بسته 100 عددی , دستکش مای گلاو بسته صد عددی , دستکش نیتریل آبی 100 عددی , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل بدون پودر صد عددی , نمایندگی دستکش نیتریل مای گلاو تهران , نمایندگی دستکش مای گلاو شیراز , نماینده رسمی دستکش مای گلاو در ایران , دستکش مای گلاو شیراز , خرید دستکش نیتریل آبی مای گلاو تهران , خرید دستکش مای گلاو در اصفهان , دستکش مای گلاو تبریز , خرید دستکش آبی مای گلاو شیراز , دستکش نیتریل مای گلاو ساری , دستکش مای گلاو رشت , دستکش نیتریل آبی خرید , دستکش نیتریل آبی بدون پودر , قیمت دستکش نیتریل آبی , دستکش نیتریل خرید عمده , خرید دستکش نیتریل آزمایشگاهی , دستکش نیتریل آزمایشگاهی قیمت , دستکش نیتریل آبی یکبار مصرف , دستکش نیتریل آبی پزشکی , قیمت دستکش نیتریل آبی بدون پودر , فروش دستکش نیتریل ازمایشگاهی , خرید دستکش نیتریل بدون پودر , خرید اینترنتی دستکش نیتریل , خرید دستکش جراحی نیتریل , قیمت دستکش معاینه نیتریل بدون پودر , دستکش جراحی دندانپزشکی , دستکش نیتریل آبی دندانپزشکی , دستکش یکبار مصرف دندانپزشکی , دستکش دندانپزشکان , فروش دستکش نیتریل رنگی , نمایندگی های فروش دستکش نیتریل , فروش عمده دستکش نیتریل تهران , خرید دستکش نیتریل ابی شیراز , فروش دستکش نیتریل آبی اصفهان , دستکش نیتریل بدون پودر شیراز , خرید دستکش نیتریل در تهران , دستکش نیتریل آبی رشت , خرید دستکش نیتریل در ساری , دستکش نیتریل آبی بندرعباس , دستکش دندانپزشکی یزد , دستکش دندانپزشکی بدون پودر شیراز , دستکش نیتریل دندانپزشکی تهران , خرید دستکش دندانپزشکی تهران


محصولات لوازم پزشکی و آزمایشگاهی دستکش نیتریل دستکش نیتریل آبی سایز M

دستکش نیتریل آبی سایز M

Blue Nitrile Glove

کد کالا : BT107004
وضعیت : برند My glove- بسته 100 عددی (50 جفتی)/ آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :
  • - استریل/ غیراستریل : غیراستریل
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : سایز مدیوم/ 20 بسته در هر کارتن
  • - جنس بسته بندی : بسته بندی مقوایی
  • - مقاومت در برابر دما : تا 60 درجه سانتیگراد
  • - مقاومت در برابر عوامل شیمیایی : مقاومت بالا در برابر اسیدهای ضعیف- مقاومت نسبی در برابر اسیدهای قوی- مقاومت کامل در برابر الکل ها- مقاومت بالا در برابر اکثر حلال های آلی، روغن ها و سایر مواد شیمیایی
  • - تولید کننده : شرکت Hartalega Industries/ کشور مالزی
  • - تعداد در هر بسته : 100 عدد (50 جفتی)
  • - ویژگی های اختصاصی : نیتریل آبی رنگ گرید پزشکی/ فاقد لاتکس/ کاملا بدون پودر/ خاصیت ضدلغزش بدلیل دارا بودن ریزبافت سطحی (Microtextured)/ قابلیت فیت شدن کامل با کف دست و انگشتان به منظور فراهم آوردن حداکثر قدرت مانور ممکن برای دست ها/ مقاومت مناسب در برابر پارگی و سوراخ شدگی/ ضدحساسیت و فاقد عوامل سمی/ کاملا مقاوم در برابر نفوذ باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا
  • - کاربرد : معاینات و اعمال دندانپزشکی/ معاینات و اعمال کم تهاجمی پزشکی/ اعمال کم تهاجمی در کلینیک های زیبایی/ آزمایشگاه های تشخیص طبی/ آزمایشگاه های شیمیایی/ آزمایشگاه های بیولوژی و کشت سلول/ انجام خدمات در آرایشگاه ها و مراکز زیبایی/ مراکز تهیه غذا و رستوران ها
  • - تاریخ انقضا : 2026/06
قیمت عمده : 165,000
تعداد بالای 20 عدد
استریل/ غیراستریل:
غیراستریل
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
سایز مدیوم/ 20 بسته در هر کارتن
جنس بسته بندی:
بسته بندی مقوایی
مقاومت در برابر دما :
تا 60 درجه سانتیگراد
مقاومت در برابر عوامل شیمیایی:
مقاومت بالا در برابر اسیدهای ضعیف- مقاومت نسبی در برابر اسیدهای قوی- مقاومت کامل در برابر الکل ها- مقاومت بالا در برابر اکثر حلال های آلی، روغن ها و سایر مواد شیمیایی
تولید کننده:
شرکت Hartalega Industries/ کشور مالزی
تعداد در هر بسته:
100 عدد (50 جفتی)
ویژگی های اختصاصی:
نیتریل آبی رنگ گرید پزشکی/ فاقد لاتکس/ کاملا بدون پودر/ خاصیت ضدلغزش بدلیل دارا بودن ریزبافت سطحی (Microtextured)/ قابلیت فیت شدن کامل با کف دست و انگشتان به منظور فراهم آوردن حداکثر قدرت مانور ممکن برای دست ها/ مقاومت مناسب در برابر پارگی و سوراخ شدگی/ ضدحساسیت و فاقد عوامل سمی/ کاملا مقاوم در برابر نفوذ باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا
کاربرد:
معاینات و اعمال دندانپزشکی/ معاینات و اعمال کم تهاجمی پزشکی/ اعمال کم تهاجمی در کلینیک های زیبایی/ آزمایشگاه های تشخیص طبی/ آزمایشگاه های شیمیایی/ آزمایشگاه های بیولوژی و کشت سلول/ انجام خدمات در آرایشگاه ها و مراکز زیبایی/ مراکز تهیه غذا و رستوران ها
تاریخ انقضا:
2026/06

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
برندهای موجودآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862
0917 307 6897

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com