دستکش نیتریل ابی خرید آنلاین , قیمت دستکش نیتکس , دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش نیتریل آبی مدیوم , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل آبی ایرانی 100 عددی , دستکش نیتریل حریر سایز مدیوم , خرید دستکش نیتکس , قیمت دستکش نیتریل شرکت حریر ایران , خرید دستکش نیتریل حریر , دستکش نیتریل ایرانی قیمت , دستکش نیتریل شیراز , خرید دستکش نیتریل ایرانی شیراز , دستکش نیتریل ایرانی در تهران , بهترین دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش یکبار مصرف نیتریل آبی , دستکش مدیوم نیتریل , فروش اینترنتی دستکش نیتریل بدون پودر , قیمت دستکش معاینه نیتریل در تهران , دستکش نیتریل مشهد , دستکش نیتریل تهران , بهترین قیمت دستکش معاینه نیتریل , دستکش نیتریل ایرانی سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل آبی سایز مدیوم , خرید آنلاین دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی , فروش دستکش نیتریل ایرانی , فروش اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی 100 عددی , سفارش اینترنتی دستکش نیتریل نیتکس , فروش عمده دستکش نیتریل ایرانی , دستکش نیتریل سایز medium شیراز , دستکش نیتریل سایز مدیوم در تهران , دستکش نیتکس تهران , قیمت عمده دستکش نیتریل آبی تهران , دستکش نیتریل ایرانی بدون پودر تهران , انواع دستکش دندانپزشکی , فروش دستکش دندانپزشکی , خرید دستکش دندانپزشکی شیراز , خرید دستکش دندانپزشکی اهواز , خرید دستکش دندانپزشکی در تهران , تفاوت دستکش نیتریل و لاتکس , دستکش نیتریل دار , دستکش نیتریل ایرانی در مشهد , دستکش نیتریل در اصفهان , رنگ دستکش نیتریل , عکس دستکش نیتریل , قیمت دستکش نیتریل 100 عددی , نمایندگی دستکش نیتریل ایرانی , پخش عمده دستکش نیتریل آبی , پخش عمده دستکش نیتریل در شیراز , پخش عمده دستکش نیتریل دندانپزشکی , انواع مدل های دستکش نیتریل , قیمت دستکش های نیتریلی|دستکش نیتریل ابی خرید آنلاین , قیمت دستکش نیتکس , دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش نیتریل آبی مدیوم , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل آبی ایرانی 100 عددی , دستکش نیتریل حریر سایز مدیوم , خرید دستکش نیتکس , قیمت دستکش نیتریل شرکت حریر ایران , خرید دستکش نیتریل حریر , دستکش نیتریل ایرانی قیمت , دستکش نیتریل شیراز , خرید دستکش نیتریل ایرانی شیراز , دستکش نیتریل ایرانی در تهران , بهترین دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش یکبار مصرف نیتریل آبی , دستکش مدیوم نیتریل , فروش اینترنتی دستکش نیتریل بدون پودر , قیمت دستکش معاینه نیتریل در تهران , دستکش نیتریل مشهد , دستکش نیتریل تهران , بهترین قیمت دستکش معاینه نیتریل , دستکش نیتریل ایرانی سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل آبی سایز مدیوم , خرید آنلاین دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی , فروش دستکش نیتریل ایرانی , فروش اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی 100 عددی , سفارش اینترنتی دستکش نیتریل نیتکس , فروش عمده دستکش نیتریل ایرانی , دستکش نیتریل سایز medium شیراز , دستکش نیتریل سایز مدیوم در تهران , دستکش نیتکس تهران , قیمت عمده دستکش نیتریل آبی تهران , دستکش نیتریل ایرانی بدون پودر تهران , انواع دستکش دندانپزشکی , فروش دستکش دندانپزشکی , خرید دستکش دندانپزشکی شیراز , خرید دستکش دندانپزشکی اهواز , خرید دستکش دندانپزشکی در تهران , تفاوت دستکش نیتریل و لاتکس , دستکش نیتریل دار , دستکش نیتریل ایرانی در مشهد , دستکش نیتریل در اصفهان , رنگ دستکش نیتریل , عکس دستکش نیتریل , قیمت دستکش نیتریل 100 عددی , نمایندگی دستکش نیتریل ایرانی , پخش عمده دستکش نیتریل آبی , پخش عمده دستکش نیتریل در شیراز , پخش عمده دستکش نیتریل دندانپزشکی , انواع مدل های دستکش نیتریل , قیمت دستکش های نیتریلی

دستکش نیتریل ابی خرید آنلاین , قیمت دستکش نیتکس , دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش نیتریل آبی مدیوم , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل آبی ایرانی 100 عددی , دستکش نیتریل حریر سایز مدیوم , خرید دستکش نیتکس , قیمت دستکش نیتریل شرکت حریر ایران , خرید دستکش نیتریل حریر , دستکش نیتریل ایرانی قیمت , دستکش نیتریل شیراز , خرید دستکش نیتریل ایرانی شیراز , دستکش نیتریل ایرانی در تهران , بهترین دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش یکبار مصرف نیتریل آبی , دستکش مدیوم نیتریل , فروش اینترنتی دستکش نیتریل بدون پودر , قیمت دستکش معاینه نیتریل در تهران , دستکش نیتریل مشهد , دستکش نیتریل تهران , بهترین قیمت دستکش معاینه نیتریل , دستکش نیتریل ایرانی سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل آبی سایز مدیوم , خرید آنلاین دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی , فروش دستکش نیتریل ایرانی , فروش اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی 100 عددی , سفارش اینترنتی دستکش نیتریل نیتکس , فروش عمده دستکش نیتریل ایرانی , دستکش نیتریل سایز medium شیراز , دستکش نیتریل سایز مدیوم در تهران , دستکش نیتکس تهران , قیمت عمده دستکش نیتریل آبی تهران , دستکش نیتریل ایرانی بدون پودر تهران , انواع دستکش دندانپزشکی , فروش دستکش دندانپزشکی , خرید دستکش دندانپزشکی شیراز , خرید دستکش دندانپزشکی اهواز , خرید دستکش دندانپزشکی در تهران , تفاوت دستکش نیتریل و لاتکس , دستکش نیتریل دار , دستکش نیتریل ایرانی در مشهد , دستکش نیتریل در اصفهان , رنگ دستکش نیتریل , عکس دستکش نیتریل , قیمت دستکش نیتریل 100 عددی , نمایندگی دستکش نیتریل ایرانی , پخش عمده دستکش نیتریل آبی , پخش عمده دستکش نیتریل در شیراز , پخش عمده دستکش نیتریل دندانپزشکی , انواع مدل های دستکش نیتریل , قیمت دستکش های نیتریلی|دستکش نیتریل ابی خرید آنلاین , قیمت دستکش نیتکس , دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش نیتریل آبی مدیوم , خرید دستکش نیتریل 100 عددی , دستکش نیتریل آبی ایرانی 100 عددی , دستکش نیتریل حریر سایز مدیوم , خرید دستکش نیتکس , قیمت دستکش نیتریل شرکت حریر ایران , خرید دستکش نیتریل حریر , دستکش نیتریل ایرانی قیمت , دستکش نیتریل شیراز , خرید دستکش نیتریل ایرانی شیراز , دستکش نیتریل ایرانی در تهران , بهترین دستکش نیتریل ایرانی خرید , دستکش یکبار مصرف نیتریل آبی , دستکش مدیوم نیتریل , فروش اینترنتی دستکش نیتریل بدون پودر , قیمت دستکش معاینه نیتریل در تهران , دستکش نیتریل مشهد , دستکش نیتریل تهران , بهترین قیمت دستکش معاینه نیتریل , دستکش نیتریل ایرانی سایز مدیوم , خرید دستکش نیتریل آبی سایز مدیوم , خرید آنلاین دستکش نیتریل سایز مدیوم , خرید اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی , فروش دستکش نیتریل ایرانی , فروش اینترنتی دستکش نیتریل ایرانی 100 عددی , سفارش اینترنتی دستکش نیتریل نیتکس , فروش عمده دستکش نیتریل ایرانی , دستکش نیتریل سایز medium شیراز , دستکش نیتریل سایز مدیوم در تهران , دستکش نیتکس تهران , قیمت عمده دستکش نیتریل آبی تهران , دستکش نیتریل ایرانی بدون پودر تهران , انواع دستکش دندانپزشکی , فروش دستکش دندانپزشکی , خرید دستکش دندانپزشکی شیراز , خرید دستکش دندانپزشکی اهواز , خرید دستکش دندانپزشکی در تهران , تفاوت دستکش نیتریل و لاتکس , دستکش نیتریل دار , دستکش نیتریل ایرانی در مشهد , دستکش نیتریل در اصفهان , رنگ دستکش نیتریل , عکس دستکش نیتریل , قیمت دستکش نیتریل 100 عددی , نمایندگی دستکش نیتریل ایرانی , پخش عمده دستکش نیتریل آبی , پخش عمده دستکش نیتریل در شیراز , پخش عمده دستکش نیتریل دندانپزشکی , انواع مدل های دستکش نیتریل , قیمت دستکش های نیتریلی

biotermed

دستکش نیتریل آبی Medium

Nitex Glove M

کد کالا : BT107001
وضعیت : برند Nitex- بسته 100 عددی (50 جفتی)/ آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریل/ غیراستریل : غیراستریل
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : سایز مدیوم (M)/ اندازه عرض کف دست 8.12 تا 8.9 سانتی متر
  • - جنس بسته بندی : بسته بندی مقوایی
  • - مقاومت در برابر دما : تا 60 درجه سانتیگراد
  • - مقاومت در برابر عوامل شیمیایی : مقاومت بالا در برابر اسیدهای ضعیف- مقاومت نسبی در برابر اسیدهای قوی- مقاومت کامل در برابر الکل ها- مقاومت بالا در برابر اکثر حلال های آلی، روغن ها و سایر مواد شیمیایی
  • - تولید کننده : شرکت ایران حریر/ کشور ایران
  • - تعداد در هر بسته : 100 عدد (50 جفتی)/ 20 بسته در هر کارتن
  • - ویژگی های اختصاصی : نیتریل آبی رنگ گرید پزشکی/ فاقد لاتکس/ کاملا بدون پودر/ خاصیت ضدلغزش بدلیل دارا بودن ریزبافت سطحی (Microtextured)/ قابلیت فیت شدن کامل با کف دست و انگشتان به منظور فراهم آوردن حداکثر قدرت مانور ممکن برای دست ها/ مقاومت مناسب در برابر پارگی و سوراخ شدگی/ ضدحساسیت و فاقد عوامل سمی/ کاملا مقاوم در برابر نفوذ باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا
  • - کاربرد : معاینات و اعمال دندانپزشکی/ معاینات و اعمال کم تهاجمی پزشکی/ اعمال کم تهاجمی در کلینیک های زیبایی/ آزمایشگاه های تشخیص طبی/ آزمایشگاه های شیمیایی/ آزمایشگاه های بیولوژی و کشت سلول/ انجام خدمات در آرایشگاه ها و مراکز زیبایی/ مراکز تهیه غذا و رستوران ها
  • - تاریخ انقضا : حداقل 3 سال
قیمت عمده : 150,000
تعداد بالای 20 عدد
استریل/ غیراستریل:
غیراستریل
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
سایز مدیوم (M)/ اندازه عرض کف دست 8.12 تا 8.9 سانتی متر
جنس بسته بندی:
بسته بندی مقوایی
مقاومت در برابر دما :
تا 60 درجه سانتیگراد
مقاومت در برابر عوامل شیمیایی:
مقاومت بالا در برابر اسیدهای ضعیف- مقاومت نسبی در برابر اسیدهای قوی- مقاومت کامل در برابر الکل ها- مقاومت بالا در برابر اکثر حلال های آلی، روغن ها و سایر مواد شیمیایی
تولید کننده:
شرکت ایران حریر/ کشور ایران
تعداد در هر بسته:
100 عدد (50 جفتی)/ 20 بسته در هر کارتن
ویژگی های اختصاصی:
نیتریل آبی رنگ گرید پزشکی/ فاقد لاتکس/ کاملا بدون پودر/ خاصیت ضدلغزش بدلیل دارا بودن ریزبافت سطحی (Microtextured)/ قابلیت فیت شدن کامل با کف دست و انگشتان به منظور فراهم آوردن حداکثر قدرت مانور ممکن برای دست ها/ مقاومت مناسب در برابر پارگی و سوراخ شدگی/ ضدحساسیت و فاقد عوامل سمی/ کاملا مقاوم در برابر نفوذ باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا
کاربرد:
معاینات و اعمال دندانپزشکی/ معاینات و اعمال کم تهاجمی پزشکی/ اعمال کم تهاجمی در کلینیک های زیبایی/ آزمایشگاه های تشخیص طبی/ آزمایشگاه های شیمیایی/ آزمایشگاه های بیولوژی و کشت سلول/ انجام خدمات در آرایشگاه ها و مراکز زیبایی/ مراکز تهیه غذا و رستوران ها
تاریخ انقضا:
حداقل 3 سال

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed